Show simple item record

Experimental Methods in energy assessment

dc.contributor.advisorHorák, Petrcs
dc.contributor.authorPalík, Lukášcs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:51:07Z
dc.date.available2019-05-17T06:51:07Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPALÍK, L. Experimentální metody v energetickém hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86538cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37878
dc.description.abstractDiplomová práce je zaměřena na experimentální metody v energetickém hodnocení budov. V první části je popsána historie energetického hodnocení od 80. let minulého století do současnosti a popsán současný trend energetického hodnocení v podobě průkazu energetické náročnosti budovy. Ve druhé části je zpracován energetický posudek pro zděný bytový dům se šesti bytovými jednotkami. Pro dům je vypracováno celkem 6 opatření, z toho jsou 3 stavební a 3 se týkají TZB. Z opatření jsou sestaveny varianty a je doporučena výsledná varianta včetně vyhodnocení. V poslední experimentální části je popsán vliv stínících prvků na tepelnou zátěž místnosti a je modelován vliv zasklení izolačními dvojskly a trojskly na celkovou energetickou náročnost referenční místnosti.cs
dc.description.abstractThe final thesis is focused od the experimental metods in energy rating of building. In the first part is described history of energy rating from the eigtheens to the present and described is the current trend of energy rating in terms of energy performance certificates. In the second part is elaborated energy assessment for apartment building from bricks with six residential units. For the building is drawn a total of 6 measures, of which there are 3 structural and 3 for building equipment. The measures are assembled to variants and the resulting variant is recommended, including recommendation. In the last experimental part is described the influence of shading elements on the thermal load of the room and modeled the effect of insulating double glazing and triple the overall energy performance reference room.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectexperimentální metody v energetickém hodnocení budovcs
dc.subjectprůkaz energetické náročnostics
dc.subjectenergetický průkazcs
dc.subjectenergetický štítekcs
dc.subjectenergetický posudekcs
dc.subjectbytový dům s decentrálním způsobem vytápění a přípravy teplé vodycs
dc.subjectenergeticky úsporná opatřenícs
dc.subjecttepelná zátěž místnostics
dc.subjectvliv stínících prvků na tepelnou zátěž.cs
dc.subjectexperimental methods in the energy rating of buildingsen
dc.subjectenergy performance certificateen
dc.subjectenergy carden
dc.subjectenerrgy labelen
dc.subjectenergy assessmenten
dc.subjectan apartment house with decentralized way of heating and hot wateren
dc.subjectenergy saving measuresen
dc.subjectthe thermal load of the roomen
dc.subjectthe effect of shielding elements to heat stress.en
dc.titleExperimentální metody v energetickém hodnocenícs
dc.title.alternativeExperimental Methods in energy assessmenten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-05cs
dcterms.modified2015-03-06-12:50:19cs
thesis.disciplinePozemní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budovcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86538en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 03:43:12en
sync.item.modts2020.04.01 00:32:06en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
dc.contributor.refereePočinková, Marcelacs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeecs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStavební inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record