Show simple item record

Southern bypass Kyjov

dc.contributor.advisorHolcner, Petrcs
dc.contributor.authorGuráň, Pavelcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:54:28Z
dc.date.available2019-04-03T21:54:28Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationGURÁŇ, P. Jižní obchvat Kyjova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37930
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je prověřit vedení silnice I/54 jižně od města Kyjova s ohledem na platné územní plány dotčených obcí. Navrhovaný obchvat bude především odvádět dopravu mimo jižní část města. Důvodem pro postavení obchvatu je odklonění silného tranzitního provozu, zvýšení bezpečnosti ve městě a snížení negativních vlivů od dopravy. Diplomová práce je dále rozšířena o prověření možného vedení silnice II/432 západně od města. Navrhovaný západní obchvat vychází z koncepčních záměrů Jihomoravského kraje. Výhledově bude odvádět dopravu mimo město a umožní napojení na západní oblast Kyjova.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is the study of the route of the road I/54 south of the town of Kyjov with regard to the valid zoning plans of the municipalities concerned. The projected bypass will primarily divert traffic off the southern part of the town. The reasons for constructing the bypass are to divert heavy transit traffic, to increase safety in the town and to reduce the negative impacts of transport. The diploma thesis further includes the study of the potential route of the road II/432 west of the city. The projected western bypass is based on the conceptual plans of the South Moravian Region. The western bypass will prospectively divert traffic off the town and enable the connection to the western area of Kyjov.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKyjovcs
dc.subjectjižní obchvatcs
dc.subjectzápadní obchvatcs
dc.subjecttranzitní dopravacs
dc.subjectintenzita dopravycs
dc.subjectúzemní pláncs
dc.subjectkřižovatkacs
dc.subjectSobůlkycs
dc.subjectVlkošcs
dc.subjectKyjoven
dc.subjectsouthern bypassen
dc.subjectwestern bypassen
dc.subjecttransit trafficen
dc.subjecttraffic intensityen
dc.subjectlocal zoning planen
dc.subjectcrossroaden
dc.subjectSobůlkyen
dc.subjectVlkošen
dc.titleJižní obchvat Kyjovacs
dc.title.alternativeSouthern bypass Kyjoven
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-03cs
dcterms.modified2015-03-06-09:37:55cs
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:51:29en
sync.item.modts2019.05.18 11:43:37en
dc.contributor.refereeSmítal, Petrcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record