Show simple item record

Central bearing warehouse ZKL in Brno - construction technological project

dc.contributor.advisorBiely, Boriscs
dc.contributor.authorKarabcová, Evacs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:51:10Z
dc.date.available2019-05-17T06:51:10Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKARABCOVÁ, E. Centrální sklad ložisek ZKL v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.cs
dc.identifier.other86384cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/37945
dc.description.abstractObsahem této práce je realizace stavebně technologického projektu Centrálního skladu ložisek ZKL v Brně. Budova má převážně sloužit pro skladovací účely. Práce v sobě zahrnuje obecné informace o stavbě, obsah stavebně technologického projektu, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, technologický předpis pro provádění prefabrikovaného skeletu a opláštění konstrukce panely Kingspan, zprávu o ochraně bezpečnosti a zdraví na staveništi, technickou zprávu popisující širší dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plány a environmentální plán. V přílohách je obsažen rozpočet a harmonogram hlavního objektu, dále propočet, časový a finanční plán celé stavby. V rámci dalšího zadání je provedeno porovnání dvou technologií provádění schodiště z hlediska časového a finančního.cs
dc.description.abstractThe content of this work is the implementation of the construction technological project of central bearing warehouse ZKL in Brno. The building serves for storage purposes predominantly. This thesis contains general information about construction, content construction technological project, technology report of storage and residential proposal of mechanical assembly, technological prescription for prefabricated scaffold and cladding panels construction Kingspan, report of healthand safety on the construction site, technology report description transportation, inspection and test plans and environmental plan. Budget and time schedule of the main object, calculation, time and financial plan of whole building is contained in supplements. In pursuance of second task, the thesis compares financial and time point of view of two technologies of making stairways.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectStavbacs
dc.subjectprefabrikovaný skeletcs
dc.subjectopláštění konstrukcecs
dc.subjecttechnologický předpiscs
dc.subjectrozpočetcs
dc.subjectharmonogramcs
dc.subjectdopravní vztahycs
dc.subjectkontrolní a zkušební pláncs
dc.subjectporovnání dvou technologiícs
dc.subjectbezpečnost a ochrana zdravícs
dc.subjectstaveništěcs
dc.subjectBuildingen
dc.subjectprefabricated scaffolden
dc.subjectcladding constructionen
dc.subjecttechnological prescriptionen
dc.subjectbudgeten
dc.subjecttime scheduleen
dc.subjecttransport relationsen
dc.subjectinspection and test planen
dc.subjectcomparison of two technologiesen
dc.subjecthealth and safetyen
dc.subjectbuilding siteen
dc.titleCentrální sklad ložisek ZKL v Brně - stavebně technologický projektcs
dc.title.alternativeCentral bearing warehouse ZKL in Brno - construction technological projecten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-02-04cs
dcterms.modified2015-03-06-11:51:53cs
thesis.disciplineRealizace stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technologie, mechanizace a řízení stavebcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid86384en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 09:51:33en
sync.item.modts2019.05.19 05:47:27en
dc.contributor.refereeZálešák, Vítcs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record