Show simple item record

Radiation Transfer of Energy in Arc Plasma

dc.contributor.advisorBartlová, Miladaen
dc.contributor.authorBogatyreva, Naděždaen
dc.date.accessioned2018-10-21T22:45:21Z
dc.date.available2018-10-21T22:45:21Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBOGATYREVA, N. Radiační přenos energie v obloukovém plazmatu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other86989cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38216
dc.description.abstractHlavním cílem práce je studium radiačního přenosu energie v termálním plazmatu pomocí aproximační metody sférických harmonických funkcí (PN-aproximace). Práce má teoretický charakter. Pozornost je věnována především P1-aproximaci. Spektrální závislost absorpčních koeficientů byla zpracována pomocí multigroup aproximace. Byl vytvořen výpočetní program pro výpočet radiačních charakteristik v izotermickém válcovém plazmatu a ve válcovém plazmatu s daným teplotním profilem, a vypočteny radiační charakteristiky pro plazma vzduchu a směsí SF6 a PTFE. Získané výsledky umožňují zahrnout radiační ztráty energie do celkové energetické bilance plazmatu elektrického oblouku. Jsou využívány v matematických modelech elektrického oblouku, které vytváří naši spolupracovníci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze a také ze zahraničních pracovišť (ABB Corporate Research ve Švýcarsku a Siemens AG Corporate Technology v Německu).en
dc.description.abstractThe main task of this work is to investigate the radiation transfer in thermal plasmas using the approximate method of spherical harmonic functions (PN-approximation). The thesis is of theoretical nature. Main attention was given to the most popular P1-approximation. Spectral dependence of absorption coefficients was handled by means of multigroup approximation. The computational code for calculation of radiation characteristics in isothermal plasma cylinder and in plasma cylinder with given temperature profile was prepared. Radiation characteristics of air plasma and plasma mixture of SF6 and PTFE were calculated. Obtained results account for data for including radiation losses into the total energy balance of arc plasma. They are used in mathematical models of electric arcs created by our collaborators from Institute of Plasma Physics Academy of Science in Prague and from abroad (ABB Corporate Research, Switzerland and Siemens AG Corporate Technology, Germany).cs
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZáření termálního plazmatuen
dc.subjectpřenos zářeníen
dc.subjectobloukové plazmaen
dc.subjectPlanckův a Rosselandův střední absorpční koeficienten
dc.subjectmultigroup aproximaceen
dc.subjectPN-aproximaceen
dc.subjectnet emission koeficienten
dc.subjectRadiation in thermal plasmacs
dc.subjectradiation transfercs
dc.subjectarc plasmacs
dc.subjectPlanck and Rosseland mean absorption coefficientcs
dc.subjectmultigroup approximationcs
dc.subjectPN-approximationcs
dc.subjectnet emission coefficientcs
dc.titleRadiační přenos energie v obloukovém plazmatuen
dc.title.alternativeRadiation Transfer of Energy in Arc Plasmacs
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-06-15-07:57:31cs
thesis.disciplineFyzikální elektronika a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav fyzikycs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid86989en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 16:24:00en
sync.item.modts2021.11.12 15:37:05en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKapička, Vratislaven
dc.contributor.refereeJeništa,, Jiříen
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. (předseda) prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc. (člen) Doc.RNDr. Pavel Moravec, CSc. (člen) prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc. (člen) prof. Ing. Bohumil Koktavý, CSc. (člen) doc. Ing. Vlasta Sedláková, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Vratislav Kapička, DrSc. - oponent (člen) Ing. M.S.M.E. Jiří Jeništa, CSc. - oponent (člen)cs
but.defencePředkládaná disertační práce je zaměřena na výpočet radiačního přenosu energie v obloukovém plazmatuvy. Doktorandka prezentovala přehled dosavadního stavu problematiky, cíle práce a jejich splnění a zejména vlastní přínos k této problematice. V rozpravě pak zodpověděla řadu dotazů týkajících se navržené metodiky a směrů dalšího výzkumu oblouků. Komise konstatovala, že obhajoba disertační práce proběhla úspěšně, některé z dosažených výsledků by mohly být přínosem pro další rozvoj oboru nedestruktivní diagnostiky.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika a komunikační technologiecs
but.jazykangličtina (English)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record