Recent Submissions

 • Modifikace polyvinylalkoholu s vyšším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů 

  Bartošík, Jan
  Práce se zabývá problematikou modifikace polyvinylalkoholu pro použití v macrodefect-free kompozitech. Výzkum zahrnuje modifikaci PVAl naroubováním vhodné skupiny a optimalizaci přípravy tohoto modifikovaného polymeru. U ...
 • Produkce polyhydroxyalkanoátů z vybraných odpadních substrátů 

  Vlasáková, Terézia
  Predložená bakalárska práca sa zameriava na štúdium produkcie polyhydroxyalkanoátov (PHA) baktériami Burkholderia sacchari a Burkholderia cepacia a taktiež faktorov, ktoré produkciu ovplyvňujú. Hlavnou skúmanou oblasťou ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd zimolezu 

  Cibulcová, Pavla
  Práce zahrnuje teoretickou část, ve které je zařazení a výskyt zimolezu, popis rostliny, podmínky pro růst, využití, druhy a odrůdy. Dále obsahuje metody stanovení vybraných chemických parametrů jako výtěžnost, celková ...
 • Interakce aminojílů s polyelektrolyty přírodního původu 

  Jančík Procházková, Anna
  Tato práce se zabývá přípravou produktů interakce aminojílů s polyelektrolyty přírodního původu, konkrétně byla zvolena sodná sůl kyseliny hyaluronové jako polyelektrolyt. Cílem bylo nalézt koncentrační a objemové poměry ...
 • Studium stability biopolymerů pomocí technik rozptylu světla 

  Kratochvíl, Zdeněk
  Stabilita vybraných biopolymerů (popř. jednoduchých sacharidů a aminokyselin) byla studována pomocí metod rozptylu světla. Vzorky byly připravovány rozpuštěním dané látky v demineralizované vodě, popř. ve zředěné kyselině ...
 • Využití odpadů z potravinářského průmyslu pro účely čištění odpadních vod 

  Nedvědická, Lucie
  Tato bakalářská práce se zabývá problém, jak využít odpadů z potravinářského průmyslu na čištění odpadních vod kontaminovaných těžkými kovy. Princip je založen na adsorpci kovů odpadním materiálem. V teoretické části jsou ...
 • Modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů 

  Kotrla, Jan
  Náplní bakalářské práce je modifikace polyvinylalkoholu s nižším hydrolyzním stupněm pro přípravu MDF kompozitů. MDF kompozity jsou charakteristické svými extrémními mechanickými vlastnostmi. Avšak značným nedostatkem je ...
 • Probiotika v potravinových výrobcích pro děti 

  Vozárová, Petra
  Napriek vysokej úrovni vedy a medicíny sa ľudia snažia vrátiť k prírode a využiť ju pre svoje zdravie. Napríklad sa snažia využiť probiotiká, čo sú živé kultúry, schopné usídliť sa v ľudskom čreve a tu vykonávať svoju ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd bílé srstky 

  Zelníčková, Jaroslava
  Teoretická část bakalářské práce zahrnuje taxonomické zařazení angreštu, dále se zabývá biologickými znaky, účinnými látkami obsaženými v plodech, zpracováním plodů angreštu a popisem metod využitých při stanovování. V ...
 • Analýza silic v rostlinném materiálu 

  Koloničná, Markéta
  Máta peprná a levandule lékařská jsou aromatické byliny s léčivými i kořeninovými vlastnostmi. Jejich esenciální oleje slouží pro výrobu vonných látek používaných v kosmetice a potravinářství. V této práci byly analyzovány ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd červeného rybízu 

  Rucká, Markéta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na stanovení základní chemické charakteristiky plodů vybraných odrůd červeného rybízu, které byly vypěstovány ve Výzkumném a šlechtitelském ústavu ovocnářském Holovousy s.r.o. Teoretická ...
 • Charakterizace vybraných kmenů kvasinek z potravin 

  Ostrihoňová, Katarína
  Táto bakalárska práca sa zaoberá identifikáciou kvasiniek zo syrov metódou PCR-RFLP a overením lipolytickej aktivity kvasiniek. V teoretickej časti sú spracované základné informácie o kvasinkách, ich možné pozitívne a ...
 • Vznik akrylamidu v potravinách během tepelného zpracování potravin 

  Michalíková, Veronika
  Tato bakalářská práce má rešeršní charakter a zabývá se vznikem akrylamidu během tepelného zpracování potravin. Shrnuje poznatky o mechanismu tvorby akrylamidu, jeho výskytu v potravinách a také o analytických metodách, ...
 • Produkce extracelulárních hydroláz pomocí specifických druhů plísní 

  Pokrývková, Zuzana
  Táto bakalárska práca je zameraná na štúdium možností produkcie extracelulárnych hydrolytických enzýmov plesňou Penicillium lilacinum na dvoch substrátoch. Teoretická časť práce je zameraná na charakterizáciu vybraných ...
 • Základní chemická charakteristika šťáv vybraných odrůd bílého rybízu 

  Zlámalová, Petra
  Bakalářská práce se zabývá stanovením základních chemických charakteristik šťáv u vybraných odrůd bílého rybízu. Teoretická část je zaměřena na botanický popis rostliny, historii pěstování, bioaktivní látky obsažené v ...
 • Degradace pyrethroidů pomocí heterogenních katalyzátorů 

  Janík, Ondřej
  Tato práce se zabývá metodou fotokatalyzované degradace polutantů na oxidu titaničitém, tj. moderní eliminační metodou použitelnou pro odstraňování polutantů z environmentálních matric. Dále je tato práce zaměřena na skupinu ...
 • PCR v reálném čase a její využití v potravinářství 

  Tomanová, Barbora
  Polymerázová řetězová reakce (PCR) je hojně využívaná molekulárně diagnostická metoda. PCR v reálném čase neboli kvantitativní PCR (qPCR) je jednou z jejích modifikací, které díky svým výhodám nachází v současnosti stále ...
 • Pektin - jeho vlastnosti a využití v průmyslu 

  Odstrčilová, Eva
  Tato práce se zabývá problematikou pektinových látek v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Pektin je hojně využívaná složka potravinářských produktů, převážně díky své želírovací a ztužující schopnosti. Práce je ...
 • Mikrobiologické analytické metody pro potřeby mlékárenského průmyslu 

  Vlasák, Jaroslav
  Teoretická část bakalářské práce je zaměřena na probiotika v mléčných výrobcích a zejména na molekulárně genetické metody využívané k analýze DNA. Pozornost je věnována především metodám stanovení bakteriálních buněk rodu ...
 • Nukleové kyseliny jako terapeutické agens 

  Ráčková, Lucie
  S rozvojem molekulární biologie dochází i k rozvoji v onkoterapii. Hlavním směrem moderní medicíny je genová terapie. V genové terapii jsou používány dvě kategorie vektorů, a to virové vektory a nevirové vektory. K nevirovým ...

View more