Show simple item record

Analysis of juices of selected blackcurrant varieties

dc.contributor.advisorVespalcová, Milenacs
dc.contributor.authorKaniová, Lenkacs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:34:01Z
dc.date.available2018-10-21T16:34:01Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationKANIOVÁ, L. Analýza šťáv vybraných odrůd černého rybízu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other74281cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38300
dc.description.abstractPráce se zabývá chemickou analýzou šťáv vybraných odrůd černého rybízu (Ribes nigrum L.). Teoretická část je rozdělena na tři hlavní kapitoly. V první kapitole je uvedena stručná botanická charakteristika černého rybízu, obsah biologicky aktivních látek v plodech a využití plodů pro potravinářské účely. V druhé kapitole jsou podrobně rozepsány vlastnosti, význam a metody stanovení fenolických látek. V poslední kapitole je popsán vitamin C, jeho vlastnosti, význam a metody stanovení. Experimentální část popisuje stanovení tří chemických parametrů plodů černého rybízu: obsah celkových fenolických látek, obsah celkových anthokyanů a obsah vitaminu C. Pro stanovení bylo vybráno dvanáct moderních odrůd černého rybízu. Na základě výsledků je možné poukázat na významnější odrůdy. Obsah celkových fenolických látek ve všech vzorcích se pohyboval v rozmezí 326,7–641,4 mg•100 g-1. Obsah celkových anthokyanů ve všech vzorcích byl analyzován v rozmezí 102,5–284,5 mg•100 g-1. A obsah vitaminu C ve všech vzorcích se nacházel v rozmezí 82,0–379,1 mg•100 g-1. Celkovým porovnáním jednotlivých odrůd černých rybízů bylo zjištěno, že odrůdy Ceres, Ben Hope, Ben Lomond, Démon a Ometa jsou nejvíce perspektivními odrůdami z hlediska obsahu výše uvedených látek.cs
dc.description.abstractThe work deals with the chemical analysis of juices selected varieties of black currant (Ribes nigrum L.). The theoretical part is divided into three main chapters. In the first chapter there are short botanical characteristics of black currants, content of biologically active substances in fruit and utilization of black currant fruit in food industry. In the second chapter there are characteristics, importance and methods of determination of phenolic compounds. Vitamin C is describe in the last chapter, its characteristics, importance and methods of determination. Experimental part describes determination of three chemical characteristic of black currant fruits: content of total phenolic compounds, content of total anthocyanins and content of vitamin C. Twelve modern varieties of black currant were selected for determination. Based on these results, it is possible to deduce the more important varieties. The content of total phenolic compounds was in the range of 326,7–641,4 mg•100 g-1 in all samples. The content of total anthocyanins was analysed in the range from 102,5 to 284,5 mg•100 g-1 in all samples. And content of vitamin C was in the range from 82,0 to 379,1 mg•100 g-1 in all samples. The overall comparison of the varieties of black currant was found, the varieties Ceres, Ben Hope, Ben Lomond, Démon and Ometa are the most promising varieties in terms of the content of the above mentioned compounds.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectČerný rybízcs
dc.subjectfenolické látkycs
dc.subjectvitamin Ccs
dc.subjectmetody stanovení.cs
dc.subjectBlack curranten
dc.subjectphenolic compoundsen
dc.subjectvitamin Cen
dc.subjectmethods of determination.en
dc.titleAnalýza šťáv vybraných odrůd černého rybízucs
dc.title.alternativeAnalysis of juices of selected blackcurrant varietiesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-02cs
dcterms.modified2015-06-05-08:46:39cs
thesis.disciplinePotravinářská chemie a biotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid74281en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:24:41en
sync.item.modts2020.03.30 20:08:37en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeHrstka, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Diplomantka seznámila členy komise s náplní a cílem diplomové práce. 2. Byly přečteny posudky na diplomovou práci. 3. Diplomantka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Diviš: Srovnání s jinými druhy ovoce ? doc. Španová: Proč byly pěstovány dvě formy keře ? doc. Omelková: Byly testované odrůdy nové ? prof. Márová: Jak byl měřen vitamín C ? Jaký vliv měl tvar keře na sledované látky ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record