Recent Submissions

 • Objekt metropolitního významu na ulici Benešova v Brně 

  Hanžl, Jakub
  Návrh nové metropolitní radnice umístěné na brněnské okružní třídě koncentruje všechny pracoviště městské samosprávy na jedno místo, a sice na severní část náspu mezi ulicemi Benešova a Koliště v těsné blízkosti budovy ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Babka, Tomáš
  Nový obytný komplex v Brně Komíně je navržen jako trvale udržitelná, kompaktní, hustě osídlená čtvrť nízkopodlažních domů s parkem a nově ztvárněnou zahrádkářskou kolonií. V závěrečné diskuzi se autor zamýšlí nad opodstatněností ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Zedka, Zdeněk
  Můj návrh si klade za cíl vytvořit obytný soubor o nízké podlažnosti v lidském měřítku.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Balaščáková, Petra
  Pozícia celej mestskej časti obklopenej zalesnenými vrcholmi sa stáva podstatou projektu. Primárne je ponúknuť jej obyvateľom čo najväčší komfort, navodiť im pocit maximálneho prepojenia s prírodou a zároveň čo najefektívnejšie ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Švancarová, Michaela
  Navrhovaný obytný soubor se nachází v městské části Brno Komín. Vzhledem k typu okolní zástavby je koncept tvořen převážně rodinnými domy a třemi menšími bytovými domy. Pozemek leží na okraji lesaje ideálním místem pro ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horáčková, Markéta
  Návrh obytného souboru je situován na ulici Pastviny v Brně- Komíně. Funkční náplní celého území je bydlení. Jedná se o okraj města, kde dochází k prolínání městského a vesnického charakteru bydlení. Navrženy jsou řadové ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Nováková, Natalie
  Tématem bakalářské práce je urbanistická studie obytného souboru v Brně, městské části Komín. Cílem je nalezení městské struktury reflektující město, místo a potřeby obyvatel. Stavební program a kapacity jsou navrženy s ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dušková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce bylo navržení obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské části Brno - Komín. Vzhledem k nerovnosti parcely jsem návrh rozdělila do tří částí. Ve ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krátka, Barbora
  Obytný súbor , ktorý je navrhnutý s úmyslom vytvorenia poloverejného a verejného priestranstva. Jednotlivé bytové domy sú spojene spoločnou plochou , ktorá tvorí verejné priestranstvo , ale zároveň majú bytové domy aj ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kvietková, Veronika
  Hlavným cieľom projektu je poskytnúť pekné a príjemné bývanie vo rodinných domoch vo svahu. Rodinné domy sú odstupňované vertikálne aj horizontálne. Stavby preto majú svoju rozmanitosť a dynamiku. Rodinné domy majú aj ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Štancl, Michal
  Navržené řešení urbanistické struktury v městské části Brno – Komín odráží současnou poptávku po bydlení v rodinném domě. Součástí jsou návrhy tří hlavních typů obytných objektů (dvojdomek, trojdomek, řadový domek). ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Ševčíková, Veronika
  Obytný soubor na úpatí Palackého vrchu v Brně-Komíně. Lokalita na pomezí lesa a sídliště je v dnešní době zahrádkářskou kolonií. Ta je inspirací konceptu zástavby, jehož cílem je zachování charakteru zahrad jako přidané ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Hašlová, Silvie
  Cílem mého návrhu bylo vytvořit obytný soubor s lidským měřítkem, který bude podporovat sousedské vazby a vznik komunity. Jako pomůcku pro organizování prostoru jsem si zvolila rastr, do kterého umisťuji jednotlivé prvky ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Procházková, Gabriela
  Řešení obytného komplexu v kontextu s přírodou a trvalým bydlením v části Brno Komín.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Halinár, Matej
  Riešené územie sa nachádza v mestskej časti Brno-Komín na mieste súčasných záhrad. Návrh pozostáva z malých bytových domov, ktorých je spolu 19. Konceptom je citlivé zasadenie domov do okolitej štruktúry zástavby a terénu. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sedláčková, Alžběta
  Cíle projektu bylo navrhnout obytný soubor na cca 20 ha parcelu v Brně - Komíně a nabídnout tak městské časti Komín možné alternativy k tzv. developerskému urbanismu.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Tvrdá, Veronika
  obytný súbor, Brno - Komín, modul
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Hanuš, Ondřej
  Návrh obytného souboru v Brně Komíně se snaží najít přirozenou cestu rozvoje sídla v těžko uchopitelném urbanistickém kontextu této městské části. Hlavním cílem návrhu je navodit intimitu a lidské měřítko a v neposlední ...

View more