Now showing items 21-40 of 91

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sedláčková, Alžběta
  Cíle projektu bylo navrhnout obytný soubor na cca 20 ha parcelu v Brně - Komíně a nabídnout tak městské časti Komín možné alternativy k tzv. developerskému urbanismu.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Saida, Ondřej
  Parcela se rozkládá na území brněnské části Komín severně od řeky Svratky. Lokalita je velmi dobře dostupná do centra Brna, a zároveň se nachází na jeho okraji. Napojení na přírodu a hlavní cyklostezku je také bezesporu ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Budík, Štěpán
  Zadáním návrhu bylo vytvoření obytného souboru staveb na území městské části Brno - Komín, mezi ulicemi Pastviny, Houškova a ulicí Uhlířova, v lokalitě stávajících zahrádek na ploše o rozloze cca 20482,5 m2. Návrh vychází ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Peklanský, Matúš
  Ako už samotný názov projektu kto chce málo, má moc napovedá, že sa jedná o návrh ktorý preferuje minimum so získaním maxima. Konkrétne sa jedná o bývanie pre mladých ľudí ktorí majú záujem žiť vo vlastnom, no preferujú ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kisová, Barbora
  Cílem bylo navrhnout obytný soubor, který zapadá do rozvolněné stávající okolní zástavby a nesnaží se za každou cenu vybočovat svou originalitou. Navržený soubor se skládá z jasně definovaných hmot orientovaných rovnoběžně ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Mihalco, Jan
  Cílem práce je návrh obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v Brně-Komíně. Samotná urbánní struktura má pomyslně připomínat hadí tělo vlnící se směrem od města do krajiny. Zástavba ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Novotný, Ondřej
  Obytný soubor se nachází v městské části Brno-Komín v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova. Okolní zástavba se vyznačuje vysokou různorodostí, kde se mísí původní vesnická stavení s panelovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Lachman, Pavel
  OBYTNÝ SOUBOR NA ULICI PASTVINY V BRNĚ - KOMÍNĚ URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ Řešené území se nachází na styku struktur zastavění původního, tradičního ve formě kompaktní vesnické zástavby návsi a novodobých stop v katastru městské ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Juráš, Ján
  Práce hledá možnosti dnešního komunitního bydlení ve městech. Bytové domy pro Brno - založené na konceptu baugruppe.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Daniel, Jáchym
  Koncept vytvořený na základě polemiky o současné výstavbě v rámci měst, potažmo příměstských čtvrtí, jakou je konkrétně samotný Komín. Drtivá většina stavebních obdobných projektů je navázána na komplexní systém developerských ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Rolinc, Jan
  Koncept vychází z možnosti dopravní obsluhy území, kdy je snahou co nejméně zatahovat automobily do centra místa. Díky izolaci aut vně souboru, dostává poloveřejný prostor přidanou hodnotu, kterou je obytná zahrada. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Miková, Karolína
  Návrh obytného souboru v Brně - Komíně reagující na svažitost terénu. Objekty se snaží citlivě doplnit stávající zástavbu a vytvořit příjemné místo pro život.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Preininger, Petr
  Lokalita je jednou z nejžádanějších v Brně a přilehlém okolí. Mým cílem bylo vytvořit uzavřený blok (čtvrť ve čtvrti), kde se sousedé budou znát a vytvoří silnou komunitu. Abych zaručil určité soukromí, rozdělil jsem ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Ertl, Jakub
  Urbanistické rišenie Riešená parcela sa nachádza na ulici Pastviny v mestskej časti Brno Komín. Pozemok sa nachádza na samom okraji tejto mestskej časti a priamo naväzuje na okolitý les, ktorý je na jeho východnej strane. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kudelová, Barbora
  Lokalita se nachází v Brně, městské části Komín. Tato městská část leží na severozápadě Brna v blízkosti řeky Svratky. Má dobrou občanskou vybavenost, občanům nabízí vyžití všeho druhu a dopravně je na město napojena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Horňasová, Tereza
  Návrh obytného souboru využívá mírně stoupající terén. V části území, kde terén stoupá téměř strmě, není navržena stavba žádná, protože by byl problém s její dopravní obsluhou. Urbanistické řešení je poněkud jednoduché. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Teplá, Tereza
  Obytný soubor pod Palackého vrchem byl navržen s ohledem na lokaci parcely a kontext okolní zástavby a celkového rázu místa. Parcela je ze své většiny zastavěna řadovými domy ve dvou dispozičních variantách, které mají ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Domčíková, Radka
  Obytný soubor na ulici Pastviny v městské části Brno-Komín je navržen na místě současné zahrádkářské kolonie. Parcela, obklopená z jihu katalogovými řadovými domky, je zasazena v mělké prohlubni a směrem na východ stoupá ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Koncerová, Lea
  Projekt nové bytové zástavby v městské části Brno – Komín navazuje svým charakterem na přírodní kontext místa v blízkosti Palackého vrchu a Brněnské přehrady. Devět bytových domů je navrženo jako devět objektů zasazených ...