Now showing items 1-20 of 91

 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dušková, Barbora
  Předmětem bakalářské práce bylo navržení obytného souboru v lokalitě stávajících zahrádek mezi ulicemi Pastviny a Houškova v městské části Brno - Komín. Vzhledem k nerovnosti parcely jsem návrh rozdělila do tří částí. Ve ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Dorňáková, Monika
  Obytný soubor na úpatí Palackého vrchu v Brně-Komíně. Lokalita se nachází na pomezí lesa a sídliště. V dnešní době zahrádkářskou kolonií. V návrhu je pozemek zastavěný bytovým domem, řadovými rodinnými domy a terasovým ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Krátka, Barbora
  Obytný súbor , ktorý je navrhnutý s úmyslom vytvorenia poloverejného a verejného priestranstva. Jednotlivé bytové domy sú spojene spoločnou plochou , ktorá tvorí verejné priestranstvo , ale zároveň majú bytové domy aj ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Malý, Filip
  Předmětem této práce je návrh obytného souboru na ulici Pastviny v Brně-Komíně, na úpatí Palackého vrchu. Díky své poloze a dobrému občanskému vybavení, jako jsou například mateřská a základní škola, je lokalita vhodná pro ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Figlovská, Petra
  Bakalářská práce se zabývá návrhem obytného souboru na ul. Pastviny v Brně - Komíně. Terén na většině parcely pomalu stoupá, ve východní části je stoupání prudké. Tato část je využita jako zahrádky. Rovnější část je určena ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kvietková, Veronika
  Hlavným cieľom projektu je poskytnúť pekné a príjemné bývanie vo rodinných domoch vo svahu. Rodinné domy sú odstupňované vertikálne aj horizontálne. Stavby preto majú svoju rozmanitosť a dynamiku. Rodinné domy majú aj ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Malík, Lukáš
  Řešené území se nachází v klidné čtvrti Komín v Brně. Objekty doplňují stávající zástavbu o nové funkce. Výškově reaguje na rozmanitý terén. Provozně se jedná o rodinné domy s introvertní i extrovertní architekturou.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Štancl, Michal
  Navržené řešení urbanistické struktury v městské části Brno – Komín odráží současnou poptávku po bydlení v rodinném domě. Součástí jsou návrhy tří hlavních typů obytných objektů (dvojdomek, trojdomek, řadový domek). ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Babka, Tomáš
  Nový obytný komplex v Brně Komíně je navržen jako trvale udržitelná, kompaktní, hustě osídlená čtvrť nízkopodlažních domů s parkem a nově ztvárněnou zahrádkářskou kolonií. V závěrečné diskuzi se autor zamýšlí nad opodstatněností ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Budík, Štěpán
  Zadáním návrhu bylo vytvoření obytného souboru staveb na území městské části Brno - Komín, mezi ulicemi Pastviny, Houškova a ulicí Uhlířova, v lokalitě stávajících zahrádek na ploše o rozloze cca 20482,5 m2. Návrh vychází ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Staroňová, Lenka
  Obytný soubor na ulici Pastviny v Brně - Komíně. Parcela se nachází ve svahu na území bývalých zahradních kolonií. Ideou tohoto návrhu je znovu obnovit atmosféru místa a využít přitom její více než lukrativní polohu na ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Bulej, Marek
  Predmetom zadania je návrh obytného súboru na ul. Pastviny v Brně-Komíně. Zvolené riešenie predstavuje syntézu súčasných požiadaviek na hustotu osídlenia, hygienické, ekonomické a estetické kvality stavieb pre bývanie. ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Šimoník, Luděk
  Nový obytný komplex v Brně- Komíně
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Zedka, Zdeněk
  Můj návrh si klade za cíl vytvořit obytný soubor o nízké podlažnosti v lidském měřítku.
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Preininger, Petr
  Lokalita je jednou z nejžádanějších v Brně a přilehlém okolí. Mým cílem bylo vytvořit uzavřený blok (čtvrť ve čtvrti), kde se sousedé budou znát a vytvoří silnou komunitu. Abych zaručil určité soukromí, rozdělil jsem ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Kažimír, Oliver
  Témou práce je vytvorenie obytného súboru v brnenskej mestskej časti Komín. Projekt ukazuje názor na vytváranie nového urbanizmu v žložitom kontexte miesta s rozličným typom zástavby. Projekt sa snaží reflektovať súčasné ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Stejskal, Ivo
  V konceptu jsem se inspiroval Komínskou návsí. Jedná se o kvalitní strukturu (nejen v rámci Komína), která přežila více než 700 let a i když byla původně zemědělská, nemá žádný problém se adaptovat na dnešní potřeby. Snažil ...
 • Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 

  Sýkorová, Alexandra
  Koncept obytného súboru v Brne sa snaží nadviazať na charakter mestskej okrajovej časti Komín, v ktorej sa nachádza. Má priam dedinský charakter “dedina v meste“ . jeho poloha blízka prírode, škole, detskému ihrisku, ale ...