Show simple item record

Integration of unmanned air vehicles to uncontrolled airspace

dc.contributor.advisorVosecký, Slavomírcs
dc.contributor.authorKohutek, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:04:59Z
dc.date.available2019-04-03T22:04:59Z
dc.date.created2011cs
dc.identifier.citationKOHUTEK, J. Integrace civilních bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.cs
dc.identifier.other38335cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3833
dc.description.abstractDiplomová práce vyjadřuje názor na směr vývoje v otázce integrace bezpilotních prostředků do společného vzdušného prostoru. Práce na začátku charakterizuje překážky integrace a poukazuje na širší souvislosti. Protože nutností je realizace zásady vidět a být viděn pomocí technických zařízení pod souhrnným názvem Sense and Avoid, jsou zde uvedeny požadavky na systémy Sense and Avoid. Jednotlivé metody Sense and Avoid jsou stručně popsány, zdůrazněn je jejich přínos pro bezpečnost leteckého provozu a potenciál budoucího vývoje. Téma komunikace s bezpilotními prostředky popisuje poslední kapitola, přináší výčet objemu přenášených zpráv, uvádí rozbor vhodných frekvencí datového spoje a vybírá vhodné způsoby provozování UAV.cs
dc.description.abstractThe master’s thesis expresses an opinion on trends in UAV integration into non-segregated airspace issue. In the beginning, barriers to integration are characterized and a broader context is shown. Since necessity of the technical realization of the “see and be seen” principle exists, requirements for so called Sense and Avoid systems are presented. Various methods of Sense and Avoid are briefly described, highlighting their contribution to air safety and their potential for future development. The UAV communication topic is described in the last chapter, providing a list of the volume of transmitted messages, analyzing data link frequencies and selecting appropriate means of UAV operations.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectIntegrace UAVcs
dc.subjectsense and avoidcs
dc.subjectACAScs
dc.subjectFLARMcs
dc.subjectADS-Bcs
dc.subjectelektrooptické sensorycs
dc.subjectakustické sensorycs
dc.subjectradarcs
dc.subjectdatový spojcs
dc.subjectfrekvenční pásmocs
dc.subjectUAV integrationen
dc.subjectsense and avoiden
dc.subjectACASen
dc.subjectFLARMen
dc.subjectADS-Ben
dc.subjectelectrooptical sensorsen
dc.subjectacoustic sensorsen
dc.subjectradaren
dc.subjectdata linken
dc.subjectfrequency banden
dc.titleIntegrace civilních bezpilotních prostředků do neřízeného vzdušného prostorucs
dc.title.alternativeIntegration of unmanned air vehicles to uncontrolled airspaceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2011-06-14cs
dcterms.modified2011-07-20-10:45:26cs
thesis.disciplineLetecký provozcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid38335en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.04 00:36:00en
sync.item.modts2019.04.03 22:25:43en
dc.contributor.refereeŠplíchal, Miroslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record