Show simple item record

Properties of biocomposites based on flax fibers

dc.contributor.advisorPřikryl, Radekcs
dc.contributor.authorPelánová, Markétacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:29Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:29Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationPELÁNOVÁ, M. Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other76832cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38456
dc.description.abstractTato bakalářská práce je zaměřena na kompozity, které jsou tvořené degradovatelnými složkami. Teoretická část se zabývá problematikou kompozitních materiálů, úpravami vláken a vlastnostmi. Účelem této práce je vytvořit kompozit tvořený polyhydroxybutyrátem, který je vyztužený lněnými vlákny s různými úpravami. Dále byl posouzen vliv vyztužujících vláken v kompozitním materiálu na tahové vlastnosti, hydrolytickou stabilitu a rozložitelnost kompozitu v kompostu v laboratorních podmínkách.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on composites, which are composed of degradable components. The theoretical part deals with composite materials, treatment of fibers and properties of composites. The purpose of this study is to create a composite consisting of polyhydroxybutyrate, which is reinforced with flax fibers with various modifications. The thesis also evaluates the effect of reinforcing fibers in the composite material on the tensile properties and hydrolytic stability and degradability of the composite in compost in laboratory conditions.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectKompozitycs
dc.subjectpřírodní vláknacs
dc.subjectpolyhydroxybutyrátcs
dc.subjectbiodegradabilitacs
dc.subjectCompositesen
dc.subjectnatural fibersen
dc.subjectpolyhydroxybutyrateen
dc.subjectbiodegradabilityen
dc.titleVlastnosti biokompozitů na bázi lněných vlákencs
dc.title.alternativeProperties of biocomposites based on flax fibersen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-16-15:45:34cs
thesis.disciplineChemie, technologie a vlastnosti materiálůcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid76832en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:01:29en
sync.item.modts2020.03.31 02:49:09en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeObruča, Stanislavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Jaromír Havlica, DrSc. (místopředseda) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Dr. Ing. Martin Palou (člen) doc. RNDr. Jaroslav Petrůj, CSc. (člen) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. (člen)cs
but.defenceV přednášce k obhajobě bakalářské práce s názvem: "Vlastnosti biokompozitů na bázi lněných vláken", shrnula studentka Markéta Pelánová podstatné výsledky své práce. Po seznámení s metodikou přípravy a hodnocení vzorků byly srovnány vlastnosti připravených biokompozitů. Po zodpovězení otázek oponenta týkajících se zejména mechanizace biodegradace materiálu následovala diskuze zaměřená na orientaci vláken ve fólii.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record