Now showing items 1-2 of 2

  • Obnova areálu Tasovického mlýna 

    Stýblo, Jakub
    Návrh se zaměřuje na scénář fázování a na identifikaci způsobu, jak zacházet intaktně s památkou, ale zároveň ji plnohodnotně využívat současným způsobem. Jednotlivé fáze jsou hierarchicky ustanoveny, bez nutnosti pokračování ...
  • VEŘEJNÝ MĚSTSKÝ PROSTOR – RUDOLFOV 

    Kordík, Pavel
    Prostřednictvím diplomové práce jsem se rozhodl definovat podobu a náplň potenciální rekonstrukce zámečku, jenž by mohla dobře sloužit městu Rudolfov. Diplomová práce je zakončením série analýz a návrhů zabývajících se ...