Show simple item record

Music as a public space - New concept of Brno Philharmonic

dc.contributor.advisorWahla, Ivancs
dc.contributor.authorKříž, Jancs
dc.date.accessioned2021-11-22T11:56:52Z
dc.date.available2021-11-22T11:56:52Z
dc.date.createdcs
dc.identifier.citationKŘÍŽ, J. Hudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmonie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other84700cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38586
dc.description.abstractNávrh koncertního sálu v poloze Moravského náměstí, kde se do roku 1945 nacházel tzv. Německý dům s koncertním sálem. Návrhem jednoduchá, kvádrová hmota s celoprsklenuo, prolamovanou fasádou. Sál uvnitř dispozice, jakožto těžiště celého návrhu, v ideálních akustických proporcích, viditelností, přístupy do sálu, jak s ohledem na diváky, tak účinkující. Stavba obsahuje všechny prostory a provozy pro filharmonii souměřitelnou se současnou světovou architekturou. Nabízí tak protiklad umístění JKC na ulici Veselé.cs
dc.description.abstractProposal for concert hall in the position of the Moravian Square, where in 1945 found called. The German House with a concert hall. Design a simple, rectangular mass with celoprsklenuo, perforated facade. Inside the hall layout, as a cornerstone of the entire draft, in ideal acoustic proportions, visibility, access to the hall, both with regard to the audience and the performers. The construction includes all the facilities and plants for the Philharmonic commensurate with the contemporary world architecture. It is offering a location opposite the street Veselá.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFilharmonie Brno Koncertní sál jeviště hlediště moravské náměstí krystal solitér park podzemní garáže německý dům janáčkovo kulturní centrum jkccs
dc.subjectBrno Philharmonic Concert Hall auditorium stage of the Moravian Square crystal solitaire park underground garage German house Janacek culture center JKCen
dc.titleHudba jako veřejný prostor – Nový koncept brněnské Filharmoniecs
dc.title.alternativeMusic as a public space - New concept of Brno Philharmonicen
dc.typeTextcs
dcterms.modified2015-06-02-16:37:45cs
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhovánícs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
sync.item.dbid84700en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 12:56:52en
sync.item.modts2021.11.22 12:21:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
dc.contributor.refereeŠupler, Liborcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeIng. arch. Petr Todorov (předseda) doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský (člen) Ing. arch. Miloš Klement (člen) Ing. arch. Jiří Marek (člen) Ing. Stanislav Mikeš (člen)cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record