Recent Submissions

 • Úloha o setkání a její zobecnění 

  Kreuzigerová, Lucie; Vencálek, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Článek pojednává o klasické úloze o setkání dvou přátel, k jejímuž řešení se používá tzv. geometrické pravděpodobnosti. Úlohu zobecňujeme a řešíme pro k ≥ 2 přátel. Kromě exaktního řešení je ukázáno i řešení ...
 • Plán experimentu a statistická korektnost modelu 

  Maroš, Bohumil (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  Kvalitní příprava, realizace a analýza vědecko-výzkumných experimentů z laboratorních či (polo)provozních pokusů předpokládá osvojení si určitého souboru poznatků a systematicky vybudované metodiky známé pod zkratkou ...
 • Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii 

  Budíková, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
  V příspěvku se zabýváme problémem, jak odhalit rozdíly v úrovni vícerozměrné normálně rozložené proměnné, jejíž hodnoty byly zjišťovány v několika skupinách objektů. Zaměřujeme se na případ, kdy variabilitu ...