Now showing items 2-3 of 3

  • Úloha o setkání a její zobecnění 

    Kreuzigerová, Lucie; Vencálek, Ondřej (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
    Článek pojednává o klasické úloze o setkání dvou přátel, k jejímuž řešení se používá tzv. geometrické pravděpodobnosti. Úlohu zobecňujeme a řešíme pro k ≥ 2 přátel. Kromě exaktního řešení je ukázáno i řešení ...
  • Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii 

    Budíková, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
    V příspěvku se zabýváme problémem, jak odhalit rozdíly v úrovni vícerozměrné normálně rozložené proměnné, jejíž hodnoty byly zjišťovány v několika skupinách objektů. Zaměřujeme se na případ, kdy variabilitu ...