Now showing items 3-3 of 3

  • Využití vícerozměrné analýzy rozptylu v psychologii 

    Budíková, Marie (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2014)
    V příspěvku se zabýváme problémem, jak odhalit rozdíly v úrovni vícerozměrné normálně rozložené proměnné, jejíž hodnoty byly zjišťovány v několika skupinách objektů. Zaměřujeme se na případ, kdy variabilitu ...