Show simple item record

Evaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvement

dc.contributor.advisorBartoš, Vojtěchcs
dc.contributor.authorLibichová, Pavlacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:31:40Z
dc.date.available2025-06-23cs
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLIBICHOVÁ, P. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.cs
dc.identifier.other86142cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38717
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti v letech 2009 až 2013. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny použité pojmy a metody finanční analýzy. V praktické části metody aplikovány na data společnosti, výsledky jsou vyhodnoceny a interpretovány. Poslední část práce je věnována souhrnnému hodnocení společnosti a návrhům na zlepšení.cs
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with the financial analysis of company in the time period from 2009 till 2013. This thesis is divided into two parts. In the theoretical part are explain used concepts and methods for financial analysis. In the practical part are the methods aplicated to data of this company, the results are judged and interpreted. The final part of the thesis is explains given summary assessment of the company and suggestions for improvement.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/letcs
dc.subjectFinanční analýzacs
dc.subjectSWOT analýzacs
dc.subjectPorterův modelcs
dc.subjectSTEP analýzacs
dc.subjectHorizontální analýzacs
dc.subjectVertikální analýzacs
dc.subjectPoměrové ukazatelecs
dc.subjectLikviditacs
dc.subjectRentabilitacs
dc.subjectZadluženostcs
dc.subjectUkazatelé aktivitycs
dc.subjectRozdílové ukazatelecs
dc.subjectBankrotní modelycs
dc.subjectFinancial analysisen
dc.subjectSWOT analysisen
dc.subjectPorter´s modelen
dc.subjectSTEP analysisen
dc.subjectHorizontal analysisen
dc.subjectVertical analysisen
dc.subjectRatio indicatorsen
dc.subjectLiquidityen
dc.subjectProfitabilityen
dc.subjectInsolvencyen
dc.subjectIndicators of activityen
dc.subjectDifferential indicatorsen
dc.subjectBankruptcy prediction modelsen
dc.titleHodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšenícs
dc.title.alternativeEvaluation of the Financial Situation of a Company and Proposals for its Improvementen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-23cs
dcterms.modified2015-06-29-08:47:15cs
thesis.disciplineEkonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid86142en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.04.03 16:33:00en
sync.item.modts2019.04.03 15:21:17en
dc.contributor.refereeŽižlavský, Ondřejcs
dc.description.markCcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record