Show simple item record

Determination of zearalenone in malting barley

dc.contributor.advisorBěláková, Sylviecs
dc.contributor.authorWawroszová, Simonacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:34:19Z
dc.date.available2018-10-21T17:34:19Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationWAWROSZOVÁ, S. Stanovení zearalenonu ve sladovnickém ječmeni [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other82362cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38720
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá sledováním obsahu zearalenonu ve sladovnickém ječmeni pomocí imunochemické metody ELISA a následně pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní detekcí (LC-MS/MS). V teoretické části byly charakterizovány základní pivovarské suroviny. Také byly popsány významné toxinogenní vláknité mikromycety. Pozornost byla věnována především vybraným fusariovým mykotoxinům (fumonisiny, trichotheceny, zearalenon). Dále byly popsány některé metody stanovení mykotoxinů. V experimentální části bylo metodou ELISA analyzováno 90 vzorků sladovnického ječmene různých odrůd. V 19 vzorcích byla stanovená koncentrace zearalenonu větší než limit kvantifikace. Nejvyšších hodnot koncentrace dosahoval vzorek ječmene odrůdy Wintmalt (39,2 g•kg-1), kde předplodinou byla kukuřice. Následně byly tyto vzorky podrobeny analýze pomocí LC-MS/MS. Pouze u čtyř vzorků byla koncentrace zearalenonu větší než limit kvantifikace, a to u vzorků ječmene odrůdy Blaník, Malz a Wintmalt. Dále byly analyzovány vzorky meziproduktů výroby sladu metodou LC-MS/MS. U žádného vzorku nebylo nalezeno množství zearalenonu větší než limit kvantifikace.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with monitoring of zearalenone content in malting barley using immunochemical method ELISA and consequently method of liquid chromatography with mass spectrometry (LC-MS/MS). Theoretical part describes the brewing raw materials and important toxinogenic filamentous fungi. Special attention was drawn to selected fusarium mycotoxins (fumonisins, trichothecenes, zearalenone). It also describes some methods for determination of mycotoxins. Experimental section describes analyze 90 samples of malting barley of different varieties using method ELISA. In 19 samples zearalenone concentration was higher than limit of quantification. The highest level of zearalenone concentration (39,2 g•kg-1) contained barley, variety Wintmalt, where corn was used as a fore-crop. The samples were subsequently analyzed by LC-MS/MS. Zearalenone concentration was higher than limit of quantification only in four samples, namely in samples of Blaník, Malz and Wintmalt varieties of barley. Furthermore, the samples of intermediate products of malting process were analyzed by LC-MS/MS. No sample showed level of zearalenone higher than limit of quantification.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFusariové mykotoxinycs
dc.subjectzearalenoncs
dc.subjectsladovnický ječmencs
dc.subjectsladcs
dc.subjectHPLCcs
dc.subjectFusarium mycotoxinsen
dc.subjectzearalenoneen
dc.subjectmalting barleyen
dc.subjectmalten
dc.subjectHPLCen
dc.titleStanovení zearalenonu ve sladovnickém ječmenics
dc.title.alternativeDetermination of zearalenone in malting barleyen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-16cs
dcterms.modified2015-06-16-14:50:36cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82362en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.08 13:56:15en
sync.item.modts2021.11.08 13:04:04en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeČumová,, Martinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Jaká byla použita protilátka ? doc. Omelková: Měří se každá šarže ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record