Show simple item record

Permittivity measurement of materials by coax probe

dc.contributor.advisorLáčík, Jaroslavcs
dc.contributor.authorRyba, Ivancs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:30:00Z
dc.date.available2019-05-17T03:30:00Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationRYBA, I. Měření permitivity materiálů koaxiální sondou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84675cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38797
dc.description.abstractPráce se zabývá možnostmi měření permitivity materiálů s důrazem na metodu měření pomocí koaxiální sondy. Popisuje problematiku měřící metody, požadavky na hardware a postup výpočtu kýžených hodnot z hodnot naměřených. Cílem práce je navrhnout měřící pracoviště pro měření relativní permitivity materiálů koaxiální sondou včetně kalibrační sady, zrealizovat v Matlabu kód pro výpočet relativní permitivity z naměřených hodnot a na zkonstruovaném stanovišti ověřit funkčnost řešení. Na závěr má práce diskutovat přesnost měření.cs
dc.description.abstractThis thesis describes possibilities of measuring permittivity of various materials, especially with coaxial probe method. It describes character of measuring method, hardware requirements and how to calculate values from the measured. Objective of this thesis is to design measuring station for measuring permittivity of materials with coaxial probe including calibration set. Code in Matlab is also programmed and whole station is tested with known samples to discuss measurement accuracy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectpermitivita materiálůcs
dc.subjectmikrovlnné měřenícs
dc.subjectkoaxiální sondacs
dc.subjectvektorový obvodový analyzátorcs
dc.subjectMatlabcs
dc.subjectpermittivity of materialsen
dc.subjectmicrowave measureen
dc.subjectcoaxial probeen
dc.subjectvector network analyzeren
dc.subjectMatlaben
dc.titleMěření permitivity materiálů koaxiální sondoucs
dc.title.alternativePermittivity measurement of materials by coax probeen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:18cs
thesis.disciplineElektronika a sdělovací technikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84675en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:10:55en
sync.item.modts2021.11.12 12:05:49en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeOppl, Ladislavcs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Jitka Poměnková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Miloš, Ph.D. (člen) Ing. Dr. Techn. Vojtěch Derbek (člen) Ing. Pavel Šedivý (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen)cs
but.defenceStudent prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record