Show simple item record

Fast-growing trees as a renewable energy source

dc.contributor.advisorKotlík, Josefcs
dc.contributor.authorŽvaková, Veronikacs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:47:33Z
dc.date.available2019-04-03T22:47:33Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŽVAKOVÁ, V. Rychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other67063cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38841
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá biomasou jako obnovitelným zdrojem energie. Hlavním tématem jsou rychle rostoucí dřeviny a jejich efekt na biologickou diverzitu, místní ekosystém a krajinnou ekologii. Byl proveden literární průzkum zaměřený na využití tohoto druhu biomasy v České republice. Práce zkoumá metody pěstování a zpracování rychle rostoucích dřevin.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on biomass as a renewable energy sources. The main topic is fast growing trees and their effects on biological diversity, the local ecosystem and landscape ecology. Literature survey was conducted regarding using this kind of biomass in the Czech Republic. Thesis reviews technological methods of cultivation and treatment of fast growing trees.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectBiomasacs
dc.subjectrychle rostoucí dřevinycs
dc.subjecttopolcs
dc.subjectplantážcs
dc.subjectbiodiverzitacs
dc.subjectepigeičtí brouci.cs
dc.subjectBiomassen
dc.subjectfast-growing treesen
dc.subjectpoplaren
dc.subjectplantationen
dc.subjectbiodiversityen
dc.subjectepigeic beetles.en
dc.titleRychlerostoucí dřeviny jako obnovitelné zdroje energiecs
dc.title.alternativeFast-growing trees as a renewable energy sourceen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-22-08:44:22cs
thesis.disciplineChemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie a technologie ochrany životního prostředícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67063en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 04:01:42en
sync.item.modts2020.03.31 01:46:31en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereePůčková, Helenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milan Potáček, CSc. (člen) doc. RNDr. Josef Novosad, CSc. (člen) Ing. Václav Mergl, CSc. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své bakalářské práce. Poté komise vyslechla posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka se vyjádřila k jednotlivým připomínkám a dotazům. Po diskuzi následovalo hodnocení závěrečné práce.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record