Show simple item record

The assessment of basic chemical parameters of natural cheese

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorŠkolová, Dominikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:34:07Z
dc.date.available2018-10-21T17:34:07Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠKOLOVÁ, D. Stanovení základních chemických parametrů přírodních sýrů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other82304cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38880
dc.description.abstractCílem této práce bylo stanovit základní chemické parametry přírodních sýrů, konkrétně sýrů typu Camembert (sýr s bílou plísní na povrchu) a Ementál (sýr s vysokodohřívanou sýřeninou). Modelové vzorky sýrů byly vyrobeny v poloprovozních podmínkách za použití nepasterizovaného mléka v „bio“ kvalitě. Na základě provedené literární rešerše byly vybrány následující parametry vhodné pro jednoduchou a rychlou charakterizaci složení sýrů: stanovení obsahu sušiny (vysušením do konstantní hmotnosti), tuku v sušině (výpočtem), celkového dusíku (resp. stanovení obsahu bílkovin podle Kjeldahla) a tuku, resp. celkových lipidů (extrakcí směsí rozpouštědel). Výsledky byly na závěr porovnány se vzorky sýrů odpovídajícího typu zakoupenými v běžné tržní síti.cs
dc.description.abstractThe aim of this work was to determine basic chemical parameters of natural cheese, namely Camembert type (white mold cheese) and Emmentaler type (cheese with high-heat curd). Model samples of cheese were produced in a pilot plant using unpasteurized milk in"organic" quality. Based on the literature search following parameters suitable for simple and fast characterization of cheese composition were selected: dry matter (drying to constant weight), fat in dry matter (calculated), total nitrogen (resp. determination of protein content) by the Kjeldahl method and fats, resp. total lipids (extraction with solvent). The results were finally compared with samples of the corresponding cheese type purchased on the market.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrycs
dc.subjectsušinacs
dc.subjectlipidycs
dc.subjectproteinycs
dc.subjectcheeseen
dc.subjectdry basisen
dc.subjectlipidsen
dc.subjectproteinsen
dc.titleStanovení základních chemických parametrů přírodních sýrůcs
dc.title.alternativeThe assessment of basic chemical parameters of natural cheeseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-15cs
dcterms.modified2015-06-15-19:09:34cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82304en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:59:30en
sync.item.modts2021.11.12 13:56:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeBabák, Liborcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiřina Omelková, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse prof. Šimko: Které bílkoviny unikly do syrovátky ? Jak je lze vysrážet ?i doc. Omelková: Mikrobiální kontrola mléka ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record