Show simple item record

Retinal blood vessel segmentation in fundus images via statistical-based methods

dc.contributor.advisorOdstrčilík, Jancs
dc.contributor.authorŠolc, Radekcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:37Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:37Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationŠOLC, R. Segmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other73072cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38886
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou segmentace krevního řečiště ze snímku fundus kamery. Teoretická část pojednává o základních charakteristikách těchto snímku. Jsou zde probrány nynější přístupy k segmentaci krevního řečiště. Cíl praktické části je návrh metody využívající statistického modelu. Postupně je vytvářen model využívající Studentova rozdělení, použitelný pro automatickou segmentaci. Do tohoto modelu byl zapojen nejprve iterační algoritmus E-M a poté model založený na Markovských náhodných polích z důvodu zvýšeni robustnosti celého modelu vůči šumu. Kontrast mezi tenkými cévami a okolím byl zvýšen ve fázi předúpravy obrazu pomocí diskrétní vlnovkové transformace. Výstupní binární obraz vlnkové transformace je použit jako maska pro snížení intenzity odstínu šedi tenkých cév a zesvětlení okolí patřící pozadí sítnice. Celý model byl implementován v prostředí Matlab. Navržený model byl testována na celé databázi snímků HRF. Výstupní binární obrazy byli kvantitativně hodnoceny v porovnání s zlatými standardy HRF.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with segmentation of blood vessel from images acquired by fundus camera. The characteristic of fundus images and current methods of segmentation are described in theoretical part. The reach of the practical part is method using statistical model. The model using Student´s distribution for automatic segmentation is gradually drafted. Firstly EM- algorithm has been incorporated and model drafted on Markov random fields for improving robustness to noise after that. Contrast of thin blood vessel is improved in image preprocessing part by discrete wave transformation. The output image is used as mask for grayscale intensity decrease of thinnest blood-vessel and intensity increase of background. Whole model was programed in Matlab. The model was tested on whole HRF database. The quantitative evaluation of binary images were compared with golden standard images.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsegmentacecs
dc.subjectfunduscs
dc.subjectEMcs
dc.subjectstatistický modelcs
dc.subjectGMMcs
dc.subjectSMMcs
dc.subjectFMMcs
dc.subjectmixture modelcs
dc.subjectsegmentationen
dc.subjectfundusen
dc.subjectEMen
dc.subjectstatistical modelen
dc.subjectGMMen
dc.subjectSMMen
dc.subjectFMMen
dc.subjectmixture modelen
dc.titleSegmentace cévního řečiště na snímcích sítnice s využitím statistických metodcs
dc.title.alternativeRetinal blood vessel segmentation in fundus images via statistical-based methodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:22cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid73072en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 05:25:31en
sync.item.modts2020.03.31 01:00:30en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeWalek, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Dr. Fuchs se dotázal kolik statistických metod student nastudoval samostatně a co znamená pouzití posteriorní pravděpodobnost. Ing. Škutková se septala, jak student vyhodnocuje kvalitu obrazu. Student odpověděl na otázky oponenta i členů komise a obhájil diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record