Show simple item record

Interactive spatial visualisation of EEG parameters from depth intracranial electrodes in CT/MRI images

dc.contributor.advisorCimbálník, Jancs
dc.contributor.authorTrávníček, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-05-17T03:30:02Z
dc.date.available2019-05-17T03:30:02Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationTRÁVNÍČEK, V. Interaktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84455cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38926
dc.description.abstractTato semestrální práce se věnuje problematice vizualizace dat z intrakraniálního EEG. V první části práce je probrán potřebný teoretický základ EEG. Dále je probrána registrace obrazů, jako potřebný nástroj pro vizualizaci, následována rešerší několika metod vizualizace intrakraniálního EEG. V neposlední řadě je navrhnuta a implementována metoda pro vizualizaci vyskofrekvenčních oscilací v reálných snímcích pacienta.cs
dc.description.abstractThis semestral thesis deals with visualization of intracranial EEG. In the first part, theoretical basics of EEG is mentioned. After that, image registration, as a needed tool for visualization is described followed by research of methods of visualization of high frequency oscilations from intracranial EEG. Finally, method for visualization of high frequency oscilations from EEG in real MRI patient scans is designed and implemented.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVizualizacecs
dc.subjectintrakraniální EEGcs
dc.subject3D Slicercs
dc.subjectvysokofrekvenční oscilacecs
dc.subjectregistrace obrazůcs
dc.subjectVisualizationen
dc.subjectintracranial EEGen
dc.subject3D Sliceren
dc.subjecthigh frequency oscilationsen
dc.subjectHFOen
dc.subjectimage registrationen
dc.titleInteraktivní prostorové zobrazení EEG parametrů z itrakraniálních elektrod v obrazových datech CT/MRIcs
dc.title.alternativeInteractive spatial visualisation of EEG parameters from depth intracranial electrodes in CT/MRI imagesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-10cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:23cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84455en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 08:37:04en
sync.item.modts2020.04.01 03:35:17en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeKlimeš, Petrcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Jan, CSc. (předseda) Ing. Vratislav Harabiš, Ph.D. (místopředseda) doc. RNDr. Martin Kovár, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Ctirad Hofr, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceIng. Harabiš položil otázku: Jak se odečítají pozice elektrod? Jaké způsoby visualizace jsou využity? Prof. Jiří Jan přispěl do diskuze otázkou: Jsou možné budoucí úpravy softwaru? Student obhájil diplomovou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record