Show simple item record

Functionalization of gold nanoparticles for imaging

dc.contributor.advisorDrbohlavová, Janacs
dc.contributor.authorJakubechová, Janacs
dc.date.accessioned2018-11-08T05:31:49Z
dc.date.available2018-11-08T05:31:49Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationJAKUBECHOVÁ, J. Funkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.cs
dc.identifier.other84418cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/38943
dc.description.abstractDiplomová práca sa zaoberá syntézou zlatých nanočastíc s následnou funkcionalizáciou povrchu tak, aby boli vhodné pre in vitro zobrazovanie. Z tohto hľadiska musia zlaté nanočastice vykazovať výhodné optické vlastnosti, vysokú stabilitu, monodisperzitu a hlavne by nemali javiť známky cytotoxicity. K dosiahnutiu stanovených požiadavok bola prevedená syntéza sférických zlatých nanočastíc na základe Turkevichovej metódy a modifikácia povrchu pomocou glutatiónu a polyetylénglykolu. K charakterizácií nanočastíc boli využité analýzy ako SEM, DLS, UV-VIS a Zeta potenciál. Výsledné nanočastice boli podrobené testu toxicity s využitím MTT na bunkovej kultúre HEK 293.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with synthesis of gold nanoparticles and their surface functionalization suitable for in vitro imaging. In this view there are requirements for optical properties such as stability, monodispersity and no presence of cytotocxicity. In order to fulfill these demands the synthesis by Turkevich method with surface modification by glutathione and polytethylenglycol was performed. Analytical methods such as DLS, SEM and Zeta potential measurement were utilized to characterize the physical and chemical properties of synthesized gold nanoparticles. Finally, MTT assay was performed to evaluate toxicity of gold nanoparticles using HEK 293 cell line.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZlaté nanočasticecs
dc.subjectSyntézacs
dc.subjectFunkcionalizáciacs
dc.subjectCytotoxicitacs
dc.subjectZobrazovanie.cs
dc.subjectGold nanoparticlesen
dc.subjectSynthesisen
dc.subjectFunctionalizationen
dc.subjectCytotoxicityen
dc.subjectImaging.en
dc.titleFunkcionalizace zlatých nanočástic pro zobrazovánícs
dc.title.alternativeFunctionalization of gold nanoparticles for imagingen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-09cs
dcterms.modified2015-06-15-07:23:03cs
thesis.disciplineBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid84418en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 22:51:15en
sync.item.modts2020.03.31 17:40:25en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereePekárková, Janacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (místopředseda) RNDr. Petr Fuchs, Ph.D. (člen) Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D. (člen) Ing. Helena Škutková, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Odstrčilík se dotázal čím je způsoben posun absorbčního maxima nanočástic a co je to MTT test. Doc. Hubálek na rozdíly mezi prezentovanými a v práci uvedenými hodnotami Zeta potenciálu. Dále jaké má rozlišení použitý elektronový mikroskop, čím jsou způsobeny rozdíly naměřených velikostí SEM a DLS a proč je i po modifikaci nanočástic jejich potenciál záporný. Doc. Rozman se dotázal na počet literárních zdrojů v práci - zda je studentka skutečně použila. Studentka odpověděla na otázky členů komise i oponenta a obhájila diplomovou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programBiomedicínské inženýrství a bioinformatikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record