Show simple item record

Characterization of hyaluronan interactions with albumin

dc.contributor.advisorChytil, Martincs
dc.contributor.authorMikolášová, Kristýnacs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:44:45Z
dc.date.available2018-10-21T21:44:45Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationMIKOLÁŠOVÁ, K. Charakterizace interakcí hyaluronanu a albuminu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2015.cs
dc.identifier.other67653cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39019
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na výzkum fyzikálních interakcí mezi kyselinou hyaluronovou a bílkovinou albuminem. K výzkumu interakcí bylo použito měření pH, konduktivity, viskozity, turbidity a reometrie. Interakce byly pozorovány v roztocích o stálé koncentraci albuminu 1,0 gdm-3 a proměnlivé koncentraci kyseliny hyaluronové od 0,1 do 2,0 gdm-3. Veškeré vzorky byly proměřeny a výsledky byly porovnány s roztokem kyseliny hyaluronové bez přídavku albuminu. Výsledky ukazují, že dochází k interakcím mezi kyselinou hyaluronovou a albuminem hlavně u roztoků vysokomolekulové kyseliny hyaluronové. Interakce se projevovaly změnou viskozity roztoků. Po přidání albuminu do referenčních roztoků můžeme pozorovat snížení viskozity. Snížení pozorujeme i u roztoků nízkomolekulové kyseliny hyaluronové, ale není tak výrazné.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on the research of physical interactions between hyaluronic acid and a protein albumin. In order to investigate these interactions following methods were used: pH and conductivity measurement, viscosimetry, turbidimetry and rheometry. The interactions were observed in solutions of fixed albumin concentration 1.0 gdm-3 and varying concentrations of hyaluronic acid from 0.1 to 2.0 gdm-3. Results were compared with a solution of hyaluronic acid without the addition of albumin. The results show that there are interactions between hyaluronic acid and albumin solutions, especially for those containing high molecular weight hyaluronic acid. The interactions exhibited a change in viscosity of solutions. We can see a reduction in viscosity after adding albumin to the reference solutions. The reduction is noticeable even in the low molecular weight HA solutions, but is not so significant.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkyselina hyaluronovács
dc.subjectalbumin hovězího séracs
dc.subjectfyzikální interakcecs
dc.subjectreometriecs
dc.subjectviskozimetriecs
dc.subjectturbidimetriecs
dc.subjectkonduktometriecs
dc.subjecthyaluronic aciden
dc.subjectbovine serum albuminen
dc.subjectphysical interactionsen
dc.subjectrheometryen
dc.subjectviscosimetryen
dc.subjectturbidimetryen
dc.subjectconductometryen
dc.titleCharakterizace interakcí hyaluronanu a albuminucs
dc.title.alternativeCharacterization of hyaluronan interactions with albuminen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-19-18:57:58cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid67653en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 01:03:54en
sync.item.modts2020.03.31 00:25:38en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeKratochvílová, Romanacs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Oldřich Zmeškal, CSc. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (člen)cs
but.defenceMárová – fyzikální a chemické interakce Veselý – korelace mezi změnou absorbance a viskozitním měřenímcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record