Show simple item record

The influence of the deformation process throats on air tanks

dc.contributor.advisorMouralová, Kateřinacs
dc.contributor.authorOsička, Ondřejcs
dc.date.accessioned2018-10-21T21:13:01Z
dc.date.available2018-10-21T21:13:01Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationOSIČKA, O. Vliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82711cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39061
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá deformací hrdel v procesu výroby vzduchojemů do automobi-lového průmyslu. Skládá se ze dvou hlavních částí, kde v první je popsán proces výroby vzduchojemů a ve druhé proces deformace hrdel, které byly experimentálně přezkoumány. Dále je zde uvedena analýza, výsledky a návrh optimálního postupu přímo v praxi.cs
dc.description.abstractThe bachelor deals with deformation throats during the production for automotive in-dustry.Work consists of two parts, the first part describes the air tanks manufacturing pro-cess and in the second part is describes the throats deformation process, which was experi-mentally examined. There is also an analysis of the results and an optimal process directly in practice.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectVýrobní procescs
dc.subjecttvářenícs
dc.subjectsvařovánícs
dc.subjectpovrchové úpravycs
dc.subjectměření závitůcs
dc.subjectManufacturing procesen
dc.subjectformingen
dc.subjectweldingen
dc.subjectsurface finishesen
dc.subjectthread measurementen
dc.titleVliv výrobního procesu na deformaci hrdel u vzduchojemůcs
dc.title.alternativeThe influence of the deformation process throats on air tanksen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:28cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82711en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 14:12:23en
sync.item.modts2021.11.10 13:29:24en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeOsička, Karelcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeedoc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Jak je definován profil závitu M20x1,5 FHU1? 2) Proč není měřená veličina porovnána s údaji na výrobním výkrese příloha 3, konkrétně údaj Mean diameter D2. 3) Jaké jsou mezní hodnoty použitého kalibru M22x1,5 6H? 4) Jaké další statistické ukazatele by bylo vhodné v tomto případě vyhodnocovat? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record