Show simple item record

Effect of femoral head size on friction and lubrication in THR

dc.contributor.advisorVrbka, Martincs
dc.contributor.authorBartošík, Jancs
dc.date.accessioned2019-05-17T06:09:07Z
dc.date.available2019-05-17T06:09:07Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBARTOŠÍK, J. Vliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other83292cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39260
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá experimentálním studiem tření a mazání v totální endoprotéze kyčelního kloubu v závislosti na velikosti kloubu. Měření byla provedena na simulátoru kyčelního kloubu, který funguje na principu kyvadla. Z hlediska tření byly vyšetřovány kloubní náhrady od dvou výrobců ve třech materiálových kombinacích a dvou průměrech. Z měření tření plyne, že podstatnější vliv na součinitel tření má volba materiálové kombinace než velikost kloubu. Při použití většího průměru kloubní náhrady byl zaznamenán pokles součinitele tření oproti menšímu průměru u všech materiálových kombinací. Měření mazacího filmu pomocí kolorimetrické interferometrie proběhlo v kontaktu kov-sklo, kdy skleněné kloubní jamky byly vyrobeny podle reálných rozměrů kloubních jamek. Měření proběhlo na čtyřech kloubních náhradách s průměrem 28 a 36 mm se dvěma různými průměrovými vůlemi za stálého pohybu po dobu 210 s. Z měření plyne, že při použití kloubního páru s malou průměrovou vůlí dojde k rychlému nárůstu mazacího filmu nad 800 nm. Při použití velké průměrové vůle nedojde k oddělení třecích povrchů mazacím filmem, a tudíž dojde k poškození chromového povlaku v jamce. Při vytvoření silné mazací vrstvy je součinitel tření vyšší než u kloubních párů s velmi malou nebo žádnou mazací vrstvou.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis concerns itself with the experimental study of friction and lubrication in the artificial hip joint depending on the head size. Measurements were made in a hip joint simulator based on the principle of pendulum. For the friction measurements artificial joints, made from three material combinations and two diameters, from two companies were used. The measurements show that the material combination has a more significant effect to friction coefficient than the head size. Using a bigger head size shows a decrease in friction coefficient for all material combinations when compared to a smaller head size. For the measurement of lubrication film the colorimetric interferometry was applied. A metal-on-glass contact pair was used, where the glass cups were made according to the real measurements of the joint cups. Four types of hip replacements with diameters of 28 and 36 mm with two different diametral clearance were measured during a constant motion of 210 seconds. Measurements show, that the lubrication film in the hip joint with a small diametral clearance increases very fast over the 800 nm value. Contact surfaces in the hip joint with a large diametral clearance aren’t separated by the lubrication film, resulting in a damage of the chromium coating in cup. A thick lubrication film results in a higher friction coefficient, when compared with hip joints with a very thin or no lubrication film.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectUmělý kyčelní kloubcs
dc.subjecttřenícs
dc.subjectmazánícs
dc.subjectbiotribologiecs
dc.subjectvliv velikostics
dc.subjectArtificial hip jointen
dc.subjectfrictionen
dc.subjectlubricationen
dc.subjectbiotribologyen
dc.subjecteffect of sizeen
dc.titleVliv velikosti hlavice na procesy tření a mazání v TEP kyčlecs
dc.title.alternativeEffect of femoral head size on friction and lubrication in THRen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-22-11:34:55cs
thesis.disciplineKonstrukční inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruovánícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid83292en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 14:23:19en
sync.item.modts2021.11.12 13:26:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDzimko, Mariáncs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Marián Dzimko, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. (člen) Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA (člen) Ing. Dětřich Robenek (člen) Ing. Aleš Dočkal, Ph.D. (člen) Ing. Petr Čížek, Ph.D. (člen) Ing. Miloš Křenek (člen) Ing. Antonín Dvořák, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record