Show simple item record

The long-term accumulation of solar collectors and the subsequent use of the heat

dc.contributor.advisorKracík, Petrcs
dc.contributor.authorLitera, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-05-17T12:22:27Z
dc.date.available2019-05-17T12:22:27Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationLITERA, J. Systém dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následné využití tepla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82272cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39305
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je navržení a zhodnocení systému dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následného využití tepla. V teoretické části jsou popsány základní principy využití sluneční energie, uvedeny jednotlivé typy solárních kolektorů, tepelných čerpadel a vyhodnoceny možnosti akumulace tepla. V praktické části je navržen systém dlouhodobé akumulace tepla pro vytápění rodinného domu po částečné rekonstrukci ve dvou variantách, akumulace do vody a do štěrku. Sluneční energie je zachycována solárními kolektory a akumulována do zásobníku pro dlouhodobou akumulaci. V systému je zapojené tepelné čerpadlo voda/voda nebo země/voda, které vybíjí zásobník na nižší teplotu a zvyšuje tím teplotní diferenci systému. Obě varianty vyžadují velký objem pro jímání tepla včetně velké plochy solárních kolektorů. Vzhledem k vysoké pořizovací ceně a nárokům na prostor se systém v praxi ukazuje jako nereálný. Z tohoto důvodu je v závěrečné části práce proveden alternativní návrh vytápění rodinného domu tepelným čerpadlem (případně napojeným na solární kolektory). Výsledkem práce je zjištění, že systém dlouhodobé akumulace není vhodný pro vytápění a ohřev TUV rodinných domů, ale nachází využití v místech s dostatkem prostoru pro akumulaci, jako jsou například velkokapacitní zásobníky nebo zatopené doly. Stávající rodinné domy (částečně zateplené s kotlem na zemní plyn) lze vytápět pomocí tepelného čerpadla, jehož návratnost se pohybuje mezi 14 a 25 lety, a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji a ke snížení potřeby neobnovitelné primární energie.cs
dc.description.abstractThe aim of the thesis is the design and evaluation of the long-term accumulation of solar collectors and the subsequent use of the heat. The basic principles of the use of solar energy are introduced in the theoretical part as well as the list of available heat pumps, solar collectors moreover options for the accumulation of heat are evaluated. In the practical part the system of a long-term heat accumulation for a partially restored family house is designed, where accumulation into water or gravel are the two presented options. Solar energy is collected by solar collectors and accumulated in the long term storage. The system involves water to water or ground to water heat pump that reduces the temperature of the reservoir in order to increase the temperature difference of the system. Both options require a large volume of heat collecting, including large surface of solar collectors. Because of the high cost and spatial requirements the system shows to be hardly realistic in practice. For this reason an alternative solution of a family house heating system more suitable from the economic point of view is described. As a result it was proved that system of the long-term accumulation is not an appropriate solution for heating system of family houses and it is used in places with enough space for the accumulation such as high capacity trays or flooded mines. For existing family houses (partly insulated and with a heat source such as natural gas) the usage of the heat pump eventually supported by solar collectors appears as the most sensible solution. Such solution shows a return of investment from 14 to 25 years, and contributes to sustainable development and to reduction of non-renewable primary energy.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsolární kolektorcs
dc.subjecttepelné čerpadlocs
dc.subjectdlouhodobá akumulacecs
dc.subjectvytápěnícs
dc.subjectTUVcs
dc.subjectsolar collectoren
dc.subjectheat pumpen
dc.subjectlong-term accumulationen
dc.subjectheatingen
dc.subjecthot wateren
dc.titleSystém dlouhodobé akumulace ze solárních kolektorů a následné využití teplacs
dc.title.alternativeThe long-term accumulation of solar collectors and the subsequent use of the heaten
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-18cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:26cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82272en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2019.06.21 05:47:22en
sync.item.modts2019.05.19 07:01:32en
dc.contributor.refereeFiedler, Jancs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record