Show simple item record

Corporate Social Responsibility in Supplier-Customer Relationship

dc.contributor.advisorRitschelová, Ivacs
dc.contributor.authorKuběnka, Michalcs
dc.date.accessioned2018-10-21T22:44:35Z
dc.date.available2018-10-21T22:44:35Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKUBĚNKA, M. Společenská odpovědnost podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.cs
dc.identifier.other24948cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/3937
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá společenskou odpovědností podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Společenská odpovědnost podniku je aktuálním tématem, které se dotýká mnoha oblastí existence společnosti. V médiích se toto téma objevuje obvykle v souvislosti s chováním podniků na trhu, vůči zaměstnancům a dalším subjektům, či v souvislosti s dopady jejich činnosti na životní prostředí. OSN i EU se o společenskou odpovědnost podniku začaly blíže zajímat od 90. let 20. století, neboť v naplňování tohoto konceptu vidí nástroj k dosažení udržitelného rozvoje. Klíčové je to, že i samotné podniky, které by měly být realizátorem, začaly projevovat zájem o jeho implementaci. Mimo rešerše dosavadního stavu teoretických poznatků ke zkoumané problematice disertační práce analyzuje situaci na trhu podniků v ČR v oblasti společenské odpovědnosti. Za tímto účelem byl proveden rozsáhlý výzkum. Výzkum sledoval, do jaké míry se koncept společenské odpovědnosti promítá do dodavatelsko-odběratelských vztahů. Především se zaměřil na existenci pravidel chování pro dodavatele a také návazností mezi pravidly chování stanovenými odběratelem podniku a podnikem dodavateli. Třetí klíčovou oblastí bylo šetření, do jaké míry má společenská odpovědnost podíl na celkovém hodnocení dodavatele podnikem. Analýzou získaných dat byly přijaty či zamítnuty hypotézy stanovené v úvodu práce. Zjištěné poznatky jsou shrnuty v závěru práce včetně přínosů pro teorii a praxi.cs
dc.description.abstractThe doctoral thesis deals with the concept of corporate social responsibility in supplier-customer relationship. A corporate social responsibility is a current issue related to many areas of the society. The media usually presents the topic in connection with a market behavior or behavior to employees or other subjects or in their relation to environmental issues. Both OSN and EU have been interested in this issue since 1990´s because they perceive the social responsibility as a way to a sustainable development. The crucial thing is that even the companies themselves, which should be the “executor”, started to be interested in its implementation. The thesis analyses the situation on the business market in the Czech Republic in the field of corporate social responsibility issue. Moreover, the thesis investigates the researches of the current state of the theoretical knowledge of the issue for the purpose of the thesis, a large-scale research was carried. The research investigated to what degree the corporate social responsibility influences the supplier-customer relationship. However, above all the research was focused on the existence of the codes of conduct of the suppliers and also the sequence between codes of conduct set by customer to company and codes of conduct set by company to supplier. The third key area of the research was to find out to what degree the corporate social responsibility contributes to the overall evaluation of a supplier by a company. The analysis of the data collected served for the acceptance of rejection of the hypotheses stated at the beginning of the thesis. The results and the findings gained are summed up at the end of the thesis. The practical as well as the theoretical contributions are mentioned as well.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSpolečenská odpovědnost podniku Dodavatelsko-odběratelské vztahy Stakeholder Etika Udržitelný rozvoj Společenský výkon podnikucs
dc.subjectCorporate social responsibility Supplier-customer relationship Stakeholder Ethics Sustainable development Corporate social performanceen
dc.titleSpolečenská odpovědnost podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazíchcs
dc.title.alternativeCorporate Social Responsibility in Supplier-Customer Relationshipen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-10-08cs
dcterms.modified2009-10-09-14:40:02cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
sync.item.dbid24948en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:15:47en
sync.item.modts2020.03.31 15:48:03en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.description.markPcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
but.committeeprof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (člen) doc. Ing. Josef Vaculík, CSc. (člen) prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. (člen) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (člen) prof. Ing. Štefan Hittmár, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Solař, CSc. (člen) doc. Ing. Elena Šúbertová, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record