Show simple item record

Impact analysis of the location and the technical condition on the market value of the original farmstead

dc.contributor.advisorHlavinková, Vítězslavacs
dc.contributor.authorTomková, Pavlínacs
dc.date.accessioned2019-11-27T20:26:50Z
dc.date.available2019-11-27T20:26:50Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationTOMKOVÁ, P. Analýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82624cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39380
dc.description.abstractCílem diplomové práce s názvem „Analýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlosti“ je posouzení do jaké míry se různá lokalita a technický stav promítne do jednotkových cen vybraných nemovitostí. Dalším úkolem bylo zjistit, jak odlišný je přístup k oceňování rodinných domů a oceňování původních zemědělských usedlostí. V praktické části je řešeno, jak postupovat při zjištění ceny nákladovým a porovnávacím způsobem dle platného oceňovacího předpisu č. 151/1997 Sb., včetně pozemků, které se stavbami tvoří jeden funkční celek. Zjištěn je také odhad tržní ceny metodou přímého porovnání, na základě vytvořené databáze nabídkových cen srovnatelných objektů. Pro účel této práce bylo vybráno pět nemovitostí, z nichž tři byly definovány jako původní zemědělské usedlosti a zbývající dvě jako rodinný dům. V závěru diplomové práce je provedeno srovnání jednotkových cen u jednotlivých metod a následně srovnání zjištěných cen v závislosti na lokalitě a technickém stavu.cs
dc.description.abstractThe main aim of my diploma thesis „The analysis of influence location and technical condition on the market value of the original farmstead“ is to judge how much are different location and technical condition projected to the unit price selected realities. Next task had to find the differences between valution the family houses and valution the original farmstead. The analytical part contains process for identificate price of the cost´s and comparative method by valid valuation regulation no. 151/1997 Sb. including lands which are formed one functional unit. It also found estimate of market value by direkt comaparison´s method based on database of bid prices of comparable objels. In this thesis are choosen five realities, free of these are defined as originál farmstead and two remaining are family houses. In the last part is carried comparison of unit price at single methods and comparison identificate price addicted on location and technical condition.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRodinný důmcs
dc.subjectpůvodní zemědělská usedlostcs
dc.subjectparcelacs
dc.subjectcenacs
dc.subjectnákladová metodacs
dc.subjectdatabáze nemovitostí.cs
dc.subjectFamilly houseen
dc.subjectthe original farmsteaden
dc.subjectlanden
dc.subjectvalueen
dc.subjectcost´s methoden
dc.subjectdatabase of realitiesen
dc.titleAnalýza vlivu lokality a technického stavu na výši obvyklé ceny původní zemědělské usedlostics
dc.title.alternativeImpact analysis of the location and the technical condition on the market value of the original farmsteaden
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-17cs
dcterms.modified2015-06-17-15:30:18cs
thesis.disciplineRealitní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid82624en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.05.22 13:13:58en
sync.item.modts2020.05.22 12:19:33en
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeHrubanová, Michaelacs
dc.description.markBcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. JUDr. Ivo Telec, CSc. (předseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen) Ing. Vítězslava Hlavinková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Doležal (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programSoudní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record