Show simple item record

Analysis of Flow Distribution in Systems with Dense Tube Bundles

dc.contributor.advisorTurek, Vojtěchcs
dc.contributor.authorBabička Fialová, Dominikacs
dc.date.accessioned2018-10-21T17:13:32Z
dc.date.available2018-10-21T17:13:32Z
dc.date.created2015cs
dc.identifier.citationBABIČKA FIALOVÁ, D. Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.cs
dc.identifier.other82721cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/39415
dc.description.abstractU zařízení na výměnu tepla s hustými svazky trubek je potřeba zajistit rovnoměrné rozdělení pracovní látky napříč svazkem, aby se předešlo různým provozním potížím. Tato práce se proto zaměřila na analýzu proudění v trubkovém prostoru těchto zařízení. CFD simulace byly provedeny u sady různých systémů s distribucí do prostředí s konstantním tlakem. Jednotlivé modely se lišily hustotou svazku, jeho velikostí, uspořádáním a průměry jednotlivých trubek. Pracovní látkou byl ve většině případů vzduch, nicméně část modelů byla testována také s vodou. Analýzou dat získaných ze simulací v programu ANSYS Fluent byl dále zkoumán vliv zmíněných parametrů na nerovnoměrnost rozdělení toku a na tlakovou ztrátu ve svazku. Regresní model nezamítl na standardní hladině významnosti hypotézu závislosti nerovnoměrnosti distribuce toku na hustotě a velikosti svazku a plošné hustotě výtoku. V případě tlakových ztrát pak byly zamítnuty všechny parametry kromě plošné hustoty výtoku.cs
dc.description.abstractConsidering heat transfer equipment with dense tube bundles, it is essential to ensure as uniform a fluid distribution into the tubes as possible in order to prevent various operating problems. This bachelor’s thesis therefore focuses on tube-side flow analysis in such equipment. CFD simulations were carried out using a diverse set of flow systems with outflow into a constant-pressure environment. The respective tube bundle geometries differed in densities and sizes, arrangements of the tubes, and tube diameters. Air was used as the working fluid in the majority of the cases, however, some of the simulations were also carried out with water. Data obtained from evaluations in the fluid flow modelling software ANSYS Fluent were further analysed and the influence of the mentioned differentiating parameters on flow distribution non-uniformity and pressure drop was investigated. According to the regression model, the dependence of flow distribution non-uniformity on density and size of the bundle and on mass flow rate per unit outflow area cannot be rejected with the standard significance level. As for pressure drop, the only parameter that was not rejected was mass flow rate per unit outflow area.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCFDcs
dc.subjectdistribuce tokucs
dc.subjecthustý svazek trubekcs
dc.subjecttlaková ztrátacs
dc.subjectCFDen
dc.subjectflow distributionen
dc.subjectdense tube bundleen
dc.subjectpressure dropen
dc.titleAnalýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubekcs
dc.title.alternativeAnalysis of Flow Distribution in Systems with Dense Tube Bundlesen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2015-06-19cs
dcterms.modified2015-06-29-11:06:20cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid82721en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.10 13:04:32en
sync.item.modts2021.11.10 12:12:23en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeDohnal, Miloslavcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeIng. Pavel Seichter, CSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vojtěch Turek, Ph.D. (člen) Ing. Bohuslav Kilkovský, Ph.D. (člen)cs
but.defencePrůběh a hodnocení obhajoby bakalářské práce: 1. Studentka představila svou BP s názvem: Analýza distribuce toku v systémech s hustými svazky trubek Studentka představila: - Analýzy za pomocí ANSYS Fluent - Geometrie analyzovaných svazků trubek - Kontrolu výpočetní sítě - Nastavení výpočetního modelu - Distribuci toku média - Výsledky analýz a shrnutí 2. Tajemník přečetl posudek a dotazy oponenta 3. Student uspokojivě odpověděl na dotazy oponenta 4. Členové komise položili dotazy k BP: - Proč neuvádíte jednotky v tabulkách? - Mohla byste prosím provést rozměrovou analýzu regresní rovnice použité ve vaši práci? - Použila jste v dané rovnici aproximaci? - V čem vidíte hlavní zjednodušení použitého modelu? - Na čem závisí tlaková ztráta? A jaká je to závislost? - Na čem závisí součinitel tření? 5. Studentka uspokojivě odpověděla na dotazy komisecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record