Recent Submissions

 • Návrh a optimalizace varifokálního objektivu 

  Vilém, Jan
  Diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací varifokálního objektivu pro projekční osvětlovací účely. Vytváří návrh mechanického uložení varifokálního objektivu a výkresovou dokumentaci pro jeho výrobu. Práce vznikla ...
 • Pracoviště automatizované montáže O-kroužků a testovací stanice v robotizovaném pracovišti 

  Horák, Petr
  Práce se zabývá návrhem pracoviště automatické montáže O-kroužků na pneumatický ventil. Byl navržen mechanismus montáže, testování montáže, přesun do testu těsnosti, měření průtoku, transport ventilu celým pracovištěm a ...
 • Robotizované pracoviště pro plnění meziproduktu „Valve cartridge“ silikonem 

  Černý, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem robotizovaného technologického pracoviště (RTP) pro část výroby produktu „Valve cartridge“ zaměřené na silikonování ve firmě IMI Precision Engineering s.r.o.. V úvodní části je ...
 • Návrh logiky řízení tvorby sekvence karoserií v oblasti vrchního laku 

  Křivánek, Filip
  Tato diplomová práce popisuje oblast lakovny vrchního laku ve firmě ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi. Jsou zde popsány logistické operace a dopravníková technika v této výrobní hale. Dále se práce zabývá tvorbou sekvence ...
 • Optimalizace výroby litinových odlitků za účelem snížení výskytu vad 

  Blaha, Marek
  Předložená diplomová práce se zabývá vadami odlitků z litin a možnostmi optimalizace výrobní technologie za účelem snížení objemu neshodných výrobků. Teoretická část je zaměřena na poznatky, které se týkají litin, její ...
 • Vysokovýklopná lopata pro nakladač 

  Rajdl, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem vysokovýklopné lopaty pro nakladač Komatsu WA380. Cílem je nalézt konstrukční řešení vysokovýklopné lopaty pro minimální výsypnou výšku 4 500 mm, šířku lopaty 3 000 mm a objem lopaty ...
 • Zařízení pro napínání síťoviny na segmenty diskového filtru 

  Baňoch, Ondřej
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení určeného pro napínání a upevnění filtrační tkaniny na plastové rámy segmentů diskového filtračního zařízení. Práce je řešena ve spolupráci s firmou IN-EKO Team, zabývající se ...
 • Optimalizace toku karoserií v provozu lakovny 

  Novák, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na vytvoření simulačního modelu lakovny ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Model byl vytvořen v simulačním programu Tecnomatix Plant Simulation. Pomocí simulačního modelu je testováno, zda změna ...
 • Návrh axiálního čerpadla pro zadané parametry 

  Stareček, Jakub
  Obsahem práce jsou základní hydraulické výpočty, návrh a optimalizace rotorové a statorové části axiálního čerpadla. Dále je zde rozebrán základní princip a funkce hydrodynamických axiálních čerpadel. V závěru práce je ...
 • Návrh šroubového čerpadla 

  Hyriak, Maroš
  Diplomová práca sa zaoberá oblasťou čerpadiel so skrutkovicovým odstredivým obežným kolesom. Vďaka jasným benefitom ako vysoká priechodnosť pevných častíc a vysoká účinnosť ide o čerpadlá vyhľadávané v praxi. Napriek tomu, ...
 • Vliv zakončení výztužné lopatky u Francisovy turbíny na tvorbu Karmánových vírů 

  Novotný, Vojtěch
  Za špatně obtékanými tělesy vzniká v určitém rozsahu rychlostí pravidelné odtrhávání vírů známé jako von Kármánova vírová stezka. Tento fenomén může mít nepříznivý vliv na obtékanou konstrukci, neboť způsobuje periodickou ...
 • Optimalizace hydraulické části chlazení horkovzdušného šoupátka 

  Melecký, Josef
  Diplomová práce se věnuje hydraulické optimalizaci horkovzdušného šoupátka. Šoupátko je v provozu vystaveno vysokým teplotám, proto obsahuje aktivní systém chlazení. Doposud používaný chladicí systém je předimenzovaný a ...
 • Časování ventilů kompresoru na CO2 chladivo 

  Kamenický, Robin
  V posledních několika desetiletích se objevuje snaha o snížení firemních nákladů, stejně tak jako nákladů, které je nucen vynaložit zákazník, čímž se společnosti snaží získat výhodu vůči svým konkurentům na trhu. Spolu s ...
 • Návrh a pevnostní kontrola systému řízení letounu TL 4000 

  Greň, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanismu řízení letounu TL 4000, určení sil působících na jednotlivé součásti řízení a jejich pevnostní analýzou. V této práci jsou vypracovány všechny tři složky řízení a to tak, ...
 • Záchranné systémy pro létající drony 

  Hájek, Tomáš
  Práce se zabývá problémy spojenými se začleňováním bezpilotních prostředků do letového provozu a analyzuje možná rizika. Definuje metodiku prokázání letové způsobilosti padákového záchranného systému za extrémních klimatických ...
 • Modernizace eskalátoru 

  Kobzík, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá rozborem konstrukce eskalátoru firmy Otis a koncepcí jeho modernizace s názvem „In-truss“. Tento typ modernizace spočívá v ponechání stávající nosné konstrukce eskalátoru typu 506, do které ...
 • Hydrostatický pohon pojezdu multifunkčního nakladače DAPPER 

  Vydra, Tomáš
  Práce se zabývá návrhem hydrostatického pohonu pro multifunkční nakladač a nosič nářadí DAPPER. V úvodní části práce je uvedena kritická rešerše základních koncepcí a novodobých řešení daného problému, doplněná o podrobný ...
 • Pásový dopravník přestavitelný 

  Drápalík, Martin
  Cílem této diplomové práce je navrhnout pásový dopravník přestavitelný pro dopravu hnědého uhlí dle zadaných parametrů. Úvod je zaměřen na popis a rozdělení pásových dopravníků a na popis jednotlivých částí přestavitelných ...
 • Aplikace svařování elektronovým svazkem pro rekonstrukci vzorků pro mechanické zkoušky z malých objemů materiálu 

  Roubalová, Jana
  Diplomová práce se zaměřuje na aplikaci vzorků s vnitřním insertem pro Charpyho nárazovou zkoušku. Daný insert je svařen k přídavným materiálům, doplňujících délku normovaného vzorku, elektronovým paprskem za předem zvolených ...
 • Design přístroje na vyšetření zraku 

  Jankejechová, Eva
  Predmetom diplomovej práce je analýza a návrh dizajnu prístroja na vyšetrenie zraku s ohľadom na ergonomické, technické i estetické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť aparát, ktorý by z ergonomického hľadiska bol ...

View more