Now showing items 409-428 of 428

 • Zařízení pro měření proudění vzduchu pod vozidlem 

  Šilar, Josef
  Cílem této diplomové práce je konstrukčním návrh zařízení pro měření proudění pod vozidlem. Pro pochopení dané problematiky je popsána nejdříve teorie jízdních odporů, proudění a aerodynamiky, a poté celá konstrukční část. ...
 • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

  Kubica, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá měřením výškové složky těžiště vozidla a její problematikou. V úvodu se práce zaměřuje na určení polohy těžiště a momentu setrvačnosti vozidla. Dále se zaměřuje na vytvoření konstrukčního ...
 • Zařízení pro napínání síťoviny na segmenty diskového filtru 

  Baňoch, Ondřej
  Práce se zabývá konstrukčním návrhem zařízení určeného pro napínání a upevnění filtrační tkaniny na plastové rámy segmentů diskového filtračního zařízení. Práce je řešena ve spolupráci s firmou IN-EKO Team, zabývající se ...
 • Zařízení pro zásyp odpichového otvoru obloukové pece 

  Juda, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá návrhem a ověřením funkce zařízení pro zásyp odpichového otvoru elektrické obloukové pece s průměrem odpichového otvoru od 190 mm do 250 mm. Práce obsahuje základní návrhový výpočet pohonu kyvného ...
 • Zavedení a aplikace obecného regresního modelu 

  Hrabec, Pavel
  V práci byl podrobně popsán obecný lineární regresní model, včetně testových statistik pro jednotlivé koeficienty, podmodely, predikce a především testy odlehlých hodnot a pozorování výrazně deformujících model. Byl popsán ...
 • Zavedení a provoz supersonického business jetu 

  Kincová, Daniela
  Tato práce se zabývá problematikou zavedení a provozu nadzvukových business jetů. V dnešní době se v civilní letecké přepravě, po ukončení provozu Concordu, žádná nadzvuková letadla nevyskytují. V dnešní době existuje mnoho ...
 • Záchranné systémy pro létající drony 

  Hájek, Tomáš
  Práce se zabývá problémy spojenými se začleňováním bezpilotních prostředků do letového provozu a analyzuje možná rizika. Definuje metodiku prokázání letové způsobilosti padákového záchranného systému za extrémních klimatických ...
 • Zásobník pro mletou kamennou sůl 

  Veškrna, Martin
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem zásobníku pro mletou kamennou sůl. Jsou zde popsány druhy zásobníků, dále je proveden rozbor konstrukce a volby typu zásobníku, pevnostní výpočet a návrh rozměrů. Dále jsou zde popsány ...
 • Zástavba motoru AR64304 

  Kubiš, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zástavbou motoru AR64304 do vozidla Alfa Romeo 75. Hlavním cílem této práce je návrh výfukového systému pro zmiňovaný motor usazený v motorovém prostoru. Při návrhu výfukového systému je dbáno na ...
 • Zefektivnění technologie rozbrušování konstrukčními úpravami 

  Koláček, David
  Tato diplomová práce je orientována technologicko-konstrukčním směrem. Z konstrukčního hlediska je diplomová práce zaměřena na inovaci stávajícího strojního vybavení. Za oblast technologie je zkoumán vliv provedených ...
 • Zefektivnění výrobního provozu hydraulických agregátů ve firmě Bosch Rexroth 

  Fešar, Tomáš
  Cílem práce je analyzovat současný stav výroby hydraulických agregátů a navrhnout takové změny ve výrobním systému, které umožní předpokládané zvýšení výroby
 • Zkušební stanoviště pro měření hluku a vibrací turbodmychadel 

  Melichar, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá výrobou zkušební stanice pro testování vibrací a hluku turbodmychadel. Teoretická část práce obsahuje shrnutí informací o konstrukci turbodmychadel a základních typech testů, kterým jsou ...
 • Zkušební stanoviště pro zkoušení turbodmychadel 

  Šebesta, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou testování turbodmychadel. Úkolem práce je provést dostupnou rešerši o zkušebních stanovištích. Dále navrhnout konstrukci měřícího stanoviště. Součástí práce je vytvoření obslužného ...
 • Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo 

  Lysák, Jan
  Diplomová práce se zaobírá vytvořením výpočtového modelu specifického dveřního křídla kolejového vozidla, který vyvinula a vyrábí společnost IFE-CR, a.s. Výpočet metodou konečných prvků je proveden s ohledem na normované ...
 • Zpětný překladač jazyka Java 

  Žamberský, Zdeněk
  Práce se zabývá vytvořením zpětného překladače pro jazyk Java. Cílem zpětného překladače je co nejlépe rekonstruovat zdrojový kód jazyka Java z class souborů. V práci je nejdříve rozebírán jazyk Java jako takový, kompilace ...
 • Zpracování slitiny 2618 pomocí technologie selective laser melting 

  Dokoupil, Filip
  Práce se zabývá nalezením a ověřením vhodných technologických parametrů technologie SLM pro zpracování hliníkové slitiny 2618. Teoretická část práce obsahuje úvod do problematiky aditivní výroby hliníkových slitin a popis ...
 • Ztráty ve valivých ložiscích 

  Šedo, Matej
  Predmetom tejto diplomovej práce je analýza trecích strát vo valivých ložiskách, spolu s navrhnutím a implementáciou modelu pre ich výpočet. Práca je rozdelená na šesť kapitol. Na začiatku je uvedený prehľad jednotlivých ...
 • Zvyšování účinnosti vakuového odpařování 

  Havlásek, Martin
  Tato práce je zaměřena na experimentální činnost v oblasti zvyšování účinnosti vakuového odpařování. V první části představuje teorii vypařování kapalin a její ovlivňující faktory, dále pak technologii vícestupňové mžikové ...
 • Zvýšení průtoku chladící vody pro absorpční chladící agregáty ve stanici zdroje chladu na JE Dukovany 

  Dvořák, Josef
  Diplomová práce je zaměřena na porovnání původního a nového řešení okruhu chladicí vody chladicích jednotek York za účelem zvýšení průtoku chladicí vody pro absorpční jednotky v JE Dukovany. Jsou zde popsány jednotlivé ...
 • Zvýšení výkonu přeplňovaného motoru pro Formuli Student 

  Špičák, Milan
  Diplomová práce je zaměřena na výběr pohonné jednotky pro Formuli Student, sestavení spolehlivého výpočtového modelu za využití pokročilého testování. Dále se zaměřuje na přípravu vhodných podmínek pro testování, samotné ...