Now showing items 1-1 of 1

  • Kritéria hodnocení únavové životnosti nýtových spojů 

    Adámek, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro hodnocení únavové životnosti nýtových spojů. V první části je shrnuta teorie používaná pro hodnocení únavové životnosti, popis skladby provozních spekter zatížení a konstrukčních ...