Now showing items 1-1 of 1

  • Využitelnost výpalků z výroby ethanolu 

    Audy, Dan
    Tato práce řeší využitelnost výpalků z výroby ethanolu. Pro zpracování na materiál DDGS pak řeší i materiálovou a energetickou bilanci tohoto procesu. Tato materiálová a energetická bilance byla počítána pro 7070 kg výpalků ...