Now showing items 1-2 of 2

  • Regionální energetické využití odpadů 

    Krňávek, Martin
    Diplomová práce se zabývá technologiemi pro energetické využití odpadů o zpracovatelském výkonu cca 10 až 50 kt/rok a jejich aplikací v regionech České republiky. V první části práce jsou uvedeny výsledky analýzy spotřeb ...
  • Středotonážní spalovna odpadů - systém čištění spalin 

    Krejčí, Tomáš
    Analýza regionálního zásobování energiemi ukazuje, že perspektivně může být vhodné zvolit kombinaci zdrojů spalujících klasická fosilní paliva s provozem zařízení pro energetické využití odpadů. Vychází se ze skutečnosti, ...