Now showing items 1-1 of 1

  • Doplňování chybějících dat ve zvukových signálech 

    Bartlová, Hana
    Tato práce se zabývá doplňováním chybějících dat do zvukových signálů. Na úvod jsou shrnuty základní poznatky využívané dále v textu. Před samotnou aplikační částí je představena řídká reprezentace signálů a některé algoritmy ...