Now showing items 1-7 of 7

 • Hlava zkušebního jednoválcového motoru 

  Lesák, Tomáš
  Tato diplomová práce pojednává o konstrukčních řešeních spalovacích prostorů a sacích kanálů zážehových spalovacích motorů včetně jejich základních vlastností. Součástí práce je experimentální měření reálného sacího kanálu ...
 • Návrh a optimalizace regulačního ventilu pro EHRS výměník 

  Rada, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a optimalizací regulačního ventilu pro EHRS výměník. První část práce představuje rešerši popisující historický vývoj spalovacích motorů, jejich vliv na životní prostředí a především ...
 • Optimalizace sběrného výfukového potrubí Škoda 1,2 MPI 

  Kubiš, Milan
  Tématem této diplomové práce je optimalizace sběrného výfukového potrubí ŠKODA 1,2 MPI s ohledem na plastickou deformaci při tepelném namáhání. První část je zaměřena na obecný popis modulu katalyzátoru, jehož součástí je ...
 • Spolupráce turbodmychadla a spalovacího motoru 

  Vondrák, Adam
  Práce se zabývá rozborem problematiky přiřazení turbodmychadla spalovacímu motoru a aspekty jejich vzájemné spolupráce. Vedle metodiky analytického stanovení velikosti potřebného kompresorového a turbínového stupně je ...
 • Stanovení parametrů matematického modelu řídicí jednotky spalovacího motoru 

  Vychopeň, David
  Diplomová práce je zaměřena na tvorbu vhodné metodiky pro stanovení parametrů elektronické řídicí jednotky spalovacího motoru. Zabývá se způsobem měření vstupních dat do metodiky, základním popisem její funkce a zobrazením ...
 • Zástavba motoru AR64304 

  Kubiš, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá zástavbou motoru AR64304 do vozidla Alfa Romeo 75. Hlavním cílem této práce je návrh výfukového systému pro zmiňovaný motor usazený v motorovém prostoru. Při návrhu výfukového systému je dbáno na ...
 • Zkušební stanoviště pro zkoušení turbodmychadel 

  Šebesta, Filip
  Diplomová práce se zabývá problematikou testování turbodmychadel. Úkolem práce je provést dostupnou rešerši o zkušebních stanovištích. Dále navrhnout konstrukci měřícího stanoviště. Součástí práce je vytvoření obslužného ...