Now showing items 1-1 of 1

  • Povrchové kalení litiny výkonovým polovodičovým laserem 

    Bezděk, Pavel
    Diplomová práce se zabývá technologií povrchového kalení laserem. K tomuto účelu je používán výkonový polovodičový laser. Povrchové kalení je provedeno na litině ČSN 42 2430, za různých rychlostí laserové hlavy a výkonu ...