Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza rizik nástrojářské dílny 

    Dubovský, Dávid
    Diplomová práca sa zaoberá analýzou rizík vybraných strojových zariadení podľa platných legislatívnych dokumentov na Slovensku, prevzatých zo smerníc Európskej únie. Práca je zameraná aj na skúmanie legislatívy vzťahujúcej ...
  • Konstrukce CNC frézky 

    Žák, Petr
    Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh vertikálního CNC frézovacího stroje. V práci je uvedena také rešerše v oblasti CNC frézovacích strojů na světovém trhu, provedená za účelem výběru vhodných parametrů a ...