Now showing items 1-1 of 1

  • Design portálového obráběcího centra 

    Feigl, Ondřej
    Hlavním cílem této diplomové práce je uplatnění nových myšlenek a nápadů k dosažení inovace a zatraktivnění designu velkých obráběcích center. Výsledný návrh by měl odpovídat technickým, ergonomickým i estetickým požadavkům ...