Now showing items 1-1 of 1

  • Efektivní využití energie při spalování odpadů 

    Kadleček, Vít
    Diplomová práce se zabývá zvýšením využití energie při spalování odpadů. Úvodní část se zabývá představením konkrétního zařízení pro energetické využití odpadů a jeho kogenerační výroby. Dále je zde popsán výpočtový nástroj ...