Now showing items 1-1 of 1

  • Simulační modelování soustrojí dmychadla 

    Gajdík, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá simulačním modelováním soustrojí dmychadla vyráběného firmou Kubíček VHS. V první části práce jsou popsány teoretické základy kmitání a možnosti jeho tlumení. V další fázi jsou rozepsané ...