Now showing items 1-1 of 1

  • Charakterizace polovodičových nanovláken 

    Novotný, Karel
    Tato diplomová práce se věnuje charakterizaci polovodičových nanodrátů. Teoretická část popisuje základní fyzikální vlastnosti TiO2 a je předložena rešerše vybraných vlastností nanostruktur oxidu titaničitého. V experimentální ...