Now showing items 1-7 of 7

 • Analýza obtokového kanálu turbodmychadla 

  Ondrejka, Adam
  Cílem diplomové práce bylo navrhnout metodiku výpočtu výtokového koeficientu obtokového kanálu wastegate turbodmychadla. Metodika se navrhla na základě analýzy chování výtokového koeficientu provedené pomocí CFD simulací ...
 • Mechatronická soustava pro prezentaci kmitání a tlumení 

  Sirota, Tomáš
  Táto práca je zameraná na vytvorenie sústavy pre prezentáciu kmitania, pričom jej základ je tvorený elektromagnetickým tlmičom, ktorého vlastnosti sú viac než vhodné na použitie v takejto sústave. V prvej časti sú uvedené ...
 • Měření a analýza dynamických vlastností rotujících částí strojů 

  Gofroň, Vojtěch
  Diplomová práce se zabývá měřením a analýzou pohybu hřídele, krouticího momentu, úhlové rychlosti a vibrací. První část práce je věnována obecné problematice snímání signálů v číslicové podobě. Dále se práce věnuje snímačům ...
 • Modelování a verifikace piezoelektrického generátoru 

  Lán, Radek
  Tato práce se zabývá vytvořením, určením parametrů a ověřením modelu piezolektrického generátoru. Tento matematický model by měl sloužit jako nástroj při vývoji nových generátorů a to zejména při analýze využitelnosti ...
 • Návrh elektroniky autonomního monitorovacího systému 

  Heger, Krištof
  Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom elektronických prvkov autonómneho monitorovacieho systému, ktorý bude použitý na diagnostiku elektromagnetického vibračného generátora vyvinutého na VUT v Brne. Tento generátor by ...
 • Simulační modelování soustrojí dmychadla 

  Gajdík, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá simulačním modelováním soustrojí dmychadla vyráběného firmou Kubíček VHS. V první části práce jsou popsány teoretické základy kmitání a možnosti jeho tlumení. V další fázi jsou rozepsané ...
 • Tvorba simulačního modelu obráběcího stroje pro určení energetické spotřeby 

  Vespalec, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem simulačního modelu obráběcího stroje pro určení spotřebované energie. Dále popisuje návrh modelu mechanické a elektrické části stroje a tvorbu algoritmu pro určení spotřeby. Výsledkem ...