Now showing items 1-1 of 1

  • Technologie galvanické anodizace neželezných kovů a slitin 

    Remešová, Michaela
    Diplomová práce se zaměřuje na teoretický popis technologie anodické oxidace hliníku, hořčíku, zinku a jejich slitin. V práci jsou podrobně popsány metody tvorby oxidické vrstvy a chemické procesy, ke kterým během anodizace ...