Now showing items 1-1 of 1

  • Pohyb kapky po nakloněné rovině 

    Habr, Martin
    Práca sa zaoberá teóriou čiastočnej zmáčavosti steny, podľa ktorej je odvodený vzťah pre rýchlosť kvapky pohybujúcej sa po naklonenej rovine v závislosti na čase. V práci sú vysvetlené základné pojmy s touto teóriou ...