Now showing items 1-1 of 1

  • Design elektrického užitkového terénního vozidla 

    Jakubík, Norbert
    Predmetom mojej diplomovej práce je vytvoriť zaujímavý moderný dizajn elektrického úžitkového terénneho vozidla v súlade s technickými, ergonomickými a estetickými požiadavkami na tento produkt. Cieľom je vytvoriť výhľadový ...