Now showing items 1-1 of 1

  • Design přístroje na vyšetření zraku 

    Jankejechová, Eva
    Predmetom diplomovej práce je analýza a návrh dizajnu prístroja na vyšetrenie zraku s ohľadom na ergonomické, technické i estetické požiadavky. Cieľom dizajnu je navrhnúť aparát, ktorý by z ergonomického hľadiska bol ...