Now showing items 1-2 of 2

  • Automatizace řizení a monitorování prostředí ve skleníku 

    Rataj, Pavel
    Diplomová práce se zabývá měřením a návrhem optimalizace stávajícího systému vytápění a větrání skleníku Arboreta v Brně. Skleník slouží k pěstování orchidejí. V rámci práce bylo v objektu provedeno dlouhodobé měření. ...
  • Měřicí a regulační systém vzduchového zemního výměníku tepla 

    Bielik, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem měřícího a regulačního systému vzduchového zemního výměníku tepla umístěném v areálu FSI VUT v Brně. Systém je realizován ve vývojovém prostředí LabVIEW a používá moduly CompactDAQ od ...